Finland måste ha en självständig och trovärdig förmåga att upprätthålla sin gränssäkerhet. Utifrån ändrad säkerhetsmiljö uppskattar Gränsbevakningsväsendet att det är behövligt att bygga ett hinderstängsel längs en del av östgränsen. Hinderstängslet skulle effektivera vår gränskontroll här och nu. Det skulle på ett betydande sätt stödja kontroll av störningar vid gränsen. Ett fysiskt hinderstängsel skulle i praktik vara nödvändigt i en situation av instrumentell eller omfattande inresa.  

I enlighet med vår plan borde stängslet byggas på en sträcka på cirka 200 kilometer längs vår 1 300 kilometer långa östgräns. Huvuddelen av hindret skulle byggas längs den sydöstra gränsen, som hör till gränsövervakningens fokusområden. Därtill skulle konstruktioner lik hinderstängsel vara till nytta vid östgränsens gränsövergångsställen och i närheten av dem. Det är inte klokt att bygga stängslet för hela gränsens längd.

Gränsstängslet består av ett stängsel, en intilliggande väg och en rågång som är fri från träd samt ett tekniskt övervakningssystem. Inte ens denna helhet är i sig en lösning på något hot, utan det är en del av gränsövervakningen. Stängslet fördröjer avancering och styr eventuella folkhopar. Teknisk övervakning fungerar som avslöjare, och den kommer att utvidgas till områden som i dagsläget övervakas med fot- och hundpatruller. Vägen som går bredvid hinderstängslet påskyndar reageringsförmågan i störningssituationer. 

Byggandet av det planerade hinderstängslet tar 3–4 år beroende på finansieringen och upphandlingens smidighet. Hindrets livscykel skulle vara cirka 50 år.

Den detaljerade planen är ett sekretessbelagt myndighetsdokument i enlighet med 24 § 1 mom. 5 och 9 punkten i Offentlighetslagen.

Hur fortskrider projektet?

Östgränsens hinderstängsel-projektet startar med pilotfas, under vilken man testar funktionaliteten av lösningarna som man valt till ledning och verkställande av projektet samt byggandet av en hinderstängsel på cirka tre kilometer. Pilotprojektet genomförs utan officiell konkurrensutsättning i enlighet med 22 § 1 mom. 4 punkten i lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011).

Ett circka tre kilometer långt pilotstängsel ska bygga i Pelkola, Imatra under våren 2023. Utöver Pelkola byggs ett cirka 200 meter långt hinderstängsel i garnisonsområdet i Immola under pilotprojektet som en del av Gräns- och sjöbevakningsskolans utbildningsmiljö. Detta utnyttjas även som testområde för övervakningsteknik.

Målet är att pilotprojektet ska bli färdigt under sommaren 2023.