Lapplands gränsbevakningssektion är Gränsbevakningsväsendets nordligaste och till arealen största förvaltningsenhet. Den svarar för övervakning av totalt 1 608 kilometer av riksgränsen. Lapplands gränsbevakningssektion bevakar 380 kilometer av gränsen mot Ryssland, 736 kilometer av gränsen mot Norge och 488 kilometer av gränsen mot Sverige.

Lapplands gränsbevakningssektion svarar för upprätthållande av gränssäkerhet inom sitt bevakningsområde. Kärnaktiviteterna består av gränsövervakning, gränskontroller, brottsbekämpning och internationellt samarbete.

I tillägg till upprätthållande av gränssäkerhet deltar Lapplands gränsbevakningssektion i militärt försvar av landet genom att ge beväringsutbildning vid gränsjägarkompaniet i Ivalo.

Gränsjägarkompaniet i Ivalo är Europeiska unionens nordligaste utbildningsenhet för beväringar.
Lapplands gränsbevakningssektions organisation består av staben (i Rovaniemi), tre gränsbevakningsstationer (i Ivalo, Salla och Muonio), två gränskontrollstationer och gränsjägarkompaniet.

Lapplands gränsbevakningssektion svarar för gränskontrollerna vid de internationella gränsövergångsställena i Salla och Raja-Jooseppi samt på flygplatserna i Rovaniemi, Kittilä, Ivalo och Enontekiö.