Suomen sinivalkoinen ja venäjän vihreä-punainen rajapaalu valton rajavyöhykkeellä.

Berättelser från Gränsbevakningen

Gränsbevakningsväsendet är stolt över sin historia. Vi värnar om traditionerna bland annat genom museiverksamhet och genom att samarbeta med gillen.