Tyngdpunkterna i Gränsbevakningsväsendets forskning är:

  • gränssäkerhet
  • maritim verksamhetsmiljö
  • prestanda

Vi definierar forskningshelheterna i forskningsprogrammet som följer Gränsbevakningsväsendets strategi 2018–2027.

Bekanta dig med forskningsprogrammet: Forskningsprogram 2027 (pdf)

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med extern finansiering

Gränsbevakningsväsendet leder och deltar i ett flertal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt). Vi använder finansiering utanför statsbudgeten för projekt som tillgodoser Gränsbevakningsväsendets operativa och forskningsmässiga behov samt strategiska mål. Vi leder målen utifrån Gränsbevakningsväsendets strategi som styr valet av FUI-projekt.

I utvecklingsprojekten betonas möjligheterna att använda nya innovationer och teknologier i Gränsbevakningsväsendets uppgifter på land, till havs och i luften. Exempel på sådana är bland annat robotik, artificiell intelligens, obemannade och autonoma luftfartyg samt nya tekniker och metoder för bekämpning av miljöskador på havet.

När FUI-projekten har avslutats kopplar vi projektresultaten till det operativa arbetet, undervisningen och tillbaka till strategiarbetet. Vi bedömer kontinuerligt effekterna av projekten och behoven av vidareutveckling i vår utvecklingsverksamhet.