Forskning och utvecklingsverksamhet

Forskningsverksamheten vid Gränsbevakningsväsendet producerar information till stöd för planeringen, prognostiseringen, beslutsfattandet, utbildningen, kompetensen och den operativa verksamheten vid Gränsbevakningsväsendet. Forskningen förlitar sig på Gränsbevakningsväsendets strategi och Finlands integrerade gränssäkerhetsstrategi (IBM). Forskningen finansieras med såväl Gränsbevakningsväsendets egna medel som i mån av möjlighet med extern forskningsfinansiering. 

Tyngdpunkterna i Gränsbevakningsväsendets forskning är:

  • gränssäkerhet
  • maritim verksamhetsmiljö
  • prestanda

Vi definierar forskningshelheterna i forskningsprogrammet som följer Gränsbevakningsväsendets strategi 2018–2027.

Bekanta dig med forskningsprogrammet: 

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med extern finansiering

Gränsbevakningsväsendet leder och deltar i ett flertal forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt). Vi använder finansiering utanför statsbudgeten för projekt som tillgodoser Gränsbevakningsväsendets operativa och forskningsmässiga behov samt strategiska mål. Vi leder målen utifrån Gränsbevakningsväsendets strategi som styr valet av FUI-projekt.

I utvecklingsprojekten betonas möjligheterna att använda nya innovationer och teknologier i Gränsbevakningsväsendets uppgifter på land, till havs och i luften. Exempel på sådana är bland annat robotik, artificiell intelligens, obemannade och autonoma luftfartyg samt nya tekniker och metoder för bekämpning av miljöskador på havet.

När FUI-projekten har avslutats kopplar vi projektresultaten till det operativa arbetet, undervisningen och tillbaka till strategiarbetet. Vi bedömer kontinuerligt effekterna av projekten och behoven av vidareutveckling i vår utvecklingsverksamhet.