Annonser och kungörelser publiceras på Gränsbevakningsväsendets webbplats på finska och svenska.

Vid behov eller om lagen kräver det, publiceras annonsen eller kungörelsen också i en tidning eller på annat sätt.

 

Kungörelser

 

 

Offentlig delgivning

Finska vikens sjöbevakningssektion 29.10.2021:

Offentlig delgivning: RAMADHAN Hawre Zrar

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion 9.9.2021:

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion; Offentlig delgivning om att höra markägare beträffande flyttning av gränszonens bakre gräns