Annonser och kungörelser publiceras på Gränsbevakningsväsendets webbplats på finska och svenska.

Vid behov eller om lagen kräver det, publiceras annonsen eller kungörelsen också i en tidning eller på annat sätt.

 

Kungörelser

 

 

Offentlig delgivning

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion 9.9.2021:

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion; Offentlig delgivning om att höra markägare beträffande flyttning av gränszonens bakre gräns