Stiftelsens uppgifter

Stiftelsens uppgifter har fastställts i dess stadgar. Stiftelsen ska: 

  • belöna personer som utmärkt sig i Gränsbevakningsväsendets tjänst
  • stödja Gränsbevakningsväsendets anställda som studerar
  • arbeta för att bevara traditionerna förknippade med Gränsbevakningsväsendet och gräns- och sjöbevakningsstyrkorna under Finlands krig 1939–1945
  • stödja anhöriga till gränsbevakningsmän och invånare i gränstrakten som råkat i svårigheter.

Stiftelsens styrelse består av fem medlemmar som väljs för ett år åt gången. Praktiska ärenden sköts av ett ombud som styrelsen utsett.

Begäranden om bidrag och stöd

Begäran om bidrag och stöd kan skickas till adressen:

Ombudet för stiftelsen Rajamme Vartijain Säätiö
Staben för Gränsbevakningsväsendet
PB 3
00131 HELSINGFORS

Mer information om stiftelsen och dess verksamhet ges av stiftelsens ombud, kommendör Pentti Alapelto, pentti.alapelto(at)raja.fi, tfn. 0295 421351.