Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds från sjöräddningens ledningscentraler i Åbo och Helsingfors. I sjöräddningen deltar även andra myndigheter och frivilliga aktörer som är verksamma i havs- och kustområdet. Assistans i sjöräddningsuppdrag kan också begäras av fritidsbåtar och handels- och passagerarfartyg som rör sig i havsområdet.

Att rädda egendom, till exempel båtar eller fartyg, är inte sjöräddning. Räddning av egendom sköts i regel av kommersiella företag.

Gränsbevakningsväsendet utför sin uppgift i ansvarsområdet som hör till Finlands sjöräddningstjänst. Ansvarsområdets gränser har avtalats genom samarbetsavtal med grannstaterna. Sjöräddningstjänstens ansvarsområde sträcker sig ända till det internationella havsområdet, så att varje del av Östersjön hör till någon stats ansvarsområde.