På landområdet genomförs gränsövervakningen med traditionell patrullering till fots eller på skidor samt med spaning vid gränsen och i dess närhet. I patrulleringen utnyttjas också Bevakningsflygdivisionens helikoptrar och flygplan samt terrängfordon, snöskotrar och båtar. I övervakningen används som hjälp gränshundar som skolats för spårning. Dessutom används tekniska övervakningssystem.

Vid havsgränsen utgörs stommen i gränsövervakningen av sjöbevakningsstationerna med deras radar- och kamerasystem. Denna fasta övervakning kompletteras av bevakningsfartygens och båtarnas patrullering. Också vid havsgränserna patrullerar Bevakningsflygdivisionens luftfarkoster regelbundet.

Gränsbevakningsväsendets beredskapsplutonerna

Vid Gränsbevakningsväsendet grundades i början av år 1992 en landsomfattande beredskapsavdelning för beredskapen inför hot från Sovjetunionens upplösning. Verksamheten har förändrats avsevärt efter grundandet och för närvarande har Gränsbevakningsväsendet beredskapsplutoner vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion och Finska vikens sjöbevakningssektion.

Beredskapsplutonerna har utrustats för och är beredda att fungera i Gränsbevakningsväsendets mest krävande gränssäkerhetsuppdrag på hela rikets område. Dessutom är trupperna beredda att stöda polisen i särskilda situationer i den inre säkerheten. Beredskapsplutonerna fungerar i alla situationer underställda den lokala fält- eller lägesledningen.

Till beredskapsplutonerna söker man sig frivilligt. Inträdeskravet till grundkursen är grundutbildning för gränsbevakare, god fysisk kondition, god förmåga att uthärda stress samt samarbetsförmåga.