På denna sida hittar du nio åtgärdskort. Syftet med åtgärdskorten är att vara minneslistor för de vanligaste nöd- och olyckssituationerna. Korten är avsedda att användas på passagerarfartyg i inrikestrafik – både i havsområdet och på insjöar. Korten beaktar passagerarfartygens särdrag i inrikestrafiken, till exempel att informera passagerarna om vad som händer.

Att arbeta med framförhållning är det bästa sättet att förebygga sjöolyckor. Därför är det bra att hela besättningen går igenom korten på förhand och övar på det som nämns på korten. Det är särskilt viktigt att känna till det egna trafikområdet för att garantera snabb hjälp. Adresserna till hamnarna i trafikområdet bör redas ut på förhand så att ambulansen vid behov snabbt kan dirigeras till rätt plats.

Besättningen på passagerarfartyg i inrikestrafiken är ofta mycket liten. Därför är det ofta klokt att begära hjälp av de passagerare som kan hjälpa till. Vid behov kan lämpliga passagerare beordras att informera andra om hur man tar på sig räddningsvästen och hittar samlingsplatsen.

Följande preciseringar gäller korten:

 • Korten är inte bindande eller förpliktande.
 • Korten kan anpassas till det egna behovet.
 • Korten kan användas oberoende av fartygstyp.
 • Egna tilläggsanteckningar kan göras på de tomma strecken.
 • Det är bra att placera i synnerhet larmanvisningen i styrhytten så att den är lättillgänglig.

Representanter för följande organisationer har varit med och utarbetat åtgärdskorten:

 • Trafiksäkerhetsverket, Trafi
 • Päijännematkat Koskinen Oy
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Inrikesministeriets räddningsavdelning    
 • Finlands Färjetrafik Ab, Finferries
 • Finlands sjöräddningssällskap
 •  NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Veka-Line Oy

Åtgärdskort

 1. Nödmeddelande (pdf)
 2. Man över bord (MOB) (pdf)
 3. Maskinfle (Black out) (pdf)
 4. Fartygsbrand (pdf)
 5. Nödankring (pdf)
 6. Sjukdomsattack (pdf)
 7. Grundstötnin/kollision (pdf)
 8. Räddning från vattnet (pdf)
 9. Att lämna fartyget (pdf)