För gränskontroll av de kryssningsfartyg som anländer till Helsingfors hamn samt för utfärdande av visum till sjömän ansvarar Helsingfors gränskontrollavdelning. Sjömän som behöver visum skall enligt överenskommelse besöka Finska vikens sjöbevakningssektion på Västra Hamnen, Tyynenmerenkatu 8. Avgiften (60 euro) skall betalas kontant på samma gång. Bestämmelser om beviljande av visum i samband med gränskontroll ingår i viseringskodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009).

Närmare information och telefonnumret för att komma överens om beviljande av visum:

  • Finska vikens sjöbevakningssektion / Västra Hamnen tfn +358 295 426 200 fax +358 295 411 543.
  • Helsingfors gränskontrollavdelning tfn 0295 426 600
  • I fråga om hamnar vid Ålandshavet, Skärgårdshavet och Bottniska viken vilka hör till Västra Finlands sjöbevakningssektions verksamhetsområde skall man komma överens om beviljande av visum med Sjöräddningscentralen i Åbo tfn +358 294 1040.