Du kan returnera nödsignaler till butiken i samband med köp 

Om du är båtförare eller professionell sjöfarare blir du enklast av med föråldrade pyrotekniska nödsignaler samtidigt som du skaffar nya produkter i stället för de föråldrade i en båtaffär. Med pyrotekniska nödsignaler avses nödraketer, -facklor och -rök.

Importörerna av nödsignaler har förbundit sig att ta emot samma mängd föråldrat material för bortskaffning som kunden köper nya. Eftersom importörernas och återförsäljarnas arrangemang skiljer sig något från varandra, ska du komma överens närmare om detaljerna med företaget eller verksamhetsstället innan nödsignalerna lämnas in.

Vid behov kan du också lämna in föråldrade nödsignaler till Gränsbevakningsväsendet eller polisen

Om du inte kan returnera nödsignaler till affären kan du vid behov lämna in dem för bortskaffning också till polisen eller Gränsbevakningsväsendet. Polisen tar emot nödsignaler bland annat i samband med insamling av vapen och sprängmedel. Polisen kan ta emot nödsignaler även vid andra tidpunkter, men det måste du komma överens om separat med polisen. 

Kom ihåg att först ta kontakt med de lokala myndigheternas verksamhetsställe och komma överens om närmare detaljer. Berätta vilka nödsignaler du vill lämna in. Kom också överens om hur och var inlämningen ska ske. Du får inte själv forsla hjälpmedel för nödsignalering som misstänks vara farliga, andra sprängmedel eller vapen. I stället ska du alltid avtala om upphämtning av dem med den lokala polisen.

Båtklubben kan samla in nödsignaler för bortskaffning i samband med ett säkerhetsevenemang

Om en båtklubb eller någon annan sammanslutning arrangerar ett större säkerhetsevenemang där de har för avsikt att samla in föråldrade nödraketer och -facklor, kan polisen eller Gränsbevakningsväsendet i mån av möjlighet delta i evenemanget. Insamlingsarrangemangen för sådana evenemang ska planeras i god tid innan evenemanget marknadsförs. På så sätt finns det tillräckligt med tid för säkerhetsarrangemangen.

Förvara nödsignalerna omsorgsfullt 

Kom ihåg att iaktta tillräcklig omsorg och försiktighet vid förvaring av nödraketer, -facklor och -rök, med beaktande av typen och mängden av material samt omständigheterna. Transport av nödsignaler kräver särskild försiktighet. Skicka inte nödsignaler som normala postpaket. 
Förvara nödsignalerna i oöppnade förpackningar och gärna i ett låst utrymme. Förvaringsplatsen ska vara så torr och sval som möjligt. Nödsignalerna får inte utsättas för onormal värme, fukt eller mekanisk belastning.

Hjälpmedel för nödsignalering får endast användas i nödsituationer

Vid kusten kan Gränsbevakningsväsendet och i inlandet kan polisen bevilja specifikt begränsade tillstånd för övning i användning av nödraketer och -facklor. När båtsäsongen är över ska hjälpmedlen avlägsnas från båten så att de inte blir stulna eller används otillbörligt. 

Nödraketer som lämnats i båtar orsakar årligen flera onödiga eftersökningar i sjö- och havsområden. Gränsbevakningsväsendet gör alltid en polisanmälan om obefogad eller otillbörlig användning av nödsignaler och söker genom rättsliga åtgärder skadestånd från den svarande för driftskostnaderna för de enheter som använts vid insatsen. Kostnaderna för enbart en kort efterspaning kan uppgå till över 10 000 euro.

Om du representerar ett företag som importerar nödraketer

Myndigheterna och företag som importerar nödraketer har kommit överens om hur pyrotekniska nödsignaler ska bortskaffas. Merparten av det pyrotekniska materialet som lämnats in styrs till bortskaffning via de ansvariga importörerna av nödraketer.

Försvarsmaktens Sprängmedelscenters verksamhetsställe i Etseri bortskaffar föråldrade pyrotekniska hjälpmedel för nödsignalering och en del andra pyrotekniska säkerhetshjälpmedel i enlighet med avtal som ingåtts med respektive företag. Sprängmedelscentret tar endast emot material som ska bortskaffas från importörer och myndigheterna, inte direkt från privatpersoner eller föreningar.