Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för Gränsbevakningsväsendet 2021–2022 har utarbetats i samarbete med en utsedd arbetsgrupp som bestått av personalens representanter. I planen betonas speciellt jämställdhet och likabehandling av människor i Gränsbevakningsväsendets verksamhet.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för Gränsbevakningsväsendet 2021–2022 (pdf).