Årligen rycker en kontingent in i juli. Tjänstgöringstiden för alla värnpliktiga som godkänts till tjänstgöring är 347 dygn. Man söker sig frivilligt till utbildningen senast den 6 december genom urvalsprov som arrangeras årligen. Läs mera om ansökan till specialgränsjägarutbildning (på finska).

Utbildningen innefattar en hel del utvecklande av individuella och smågruppsfärdigheter, tillämpade övningar samt skjutövningar som utförs med skarp ammunition i alla väder- och ljusförhållanden. Utmärkande för verksamhetsmiljön är riksgränsens närhet och dess särdrag. Utbildningsspråket är finska.

Varje specialgränsjägares utbildning innefattar:

 • underrättelse-, strids- och stöduppgifter
 • taktik i specialtruppsuppdrag
 • vapen- och skjututbildning
 • utbildning i förflyttningsmetoder
 • gränssäkerhetsutbildning
 • utbildning i vildmarks- och överlevnadskunskaper 
 • utbildning i närstrid.

Därtill får specialgränsjägarna fördjupad utbildning på en av följande vapenslagkurser:

 • pionjärkurs
 • medicinalkurs
 • signalistkurs
 • stödvapenkurs.

Alla specialgränsjägare får ledarutbildning på minst underofficersnivå. Vi utbildar ungefär var femte värnpliktig till reservofficer.

Vi utbildar specialgränsjägarkompaniets reservofficerare på reservofficerskursens specialtruppslinje vid Uttis jägarregemente.