Gränsbevakningsväsendets strategi 2027

Enligt strategin har Gränsbevakningsväsendet följande verksamhetsmål:

Gränssäkerheten

Övervakningen av de yttre gränserna är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet stärker säkerheten i Finland och avvärjer säkerhetshot mot Finland och Europa vid de yttre gränserna. Gränstrafiken är säker och smidig. Brottsbekämpningen är effektiv. Gränsbevakningsväsendet ökar människornas säkerhet vid gränstrakterna och i skärgården.

Säkerheten på havsområdet

Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och aktionsberedskap vid flertypsolyckor till havs är omedelbar. Gränsbevakningsväsendet främjar skyddet av den maritima miljön.

Den territoriella integriteten och försvarsberedskapen

Gränsbevakningsväsendets handlingsförmåga att trygga samhället i alla störningssituationer och undantagsförhållanden är god. Gränsbevakningsväsendets beredskap att trygga den territoriella integriteten och skydda riket är god.

Läs strategin i sin helhet här: Gränsbevakningsväsendets strategi 2027 (pdf).