Finska medborgares resehandlingar

Pass

En finsk medborgare ska i allmänhet ha med sig sitt pass när hen reser ut från Finland. 
Myndigheterna kontrollerar i allmänhet inte resehandlingar när du rör dig mellan Schengenländerna. Du ska dock alltid ta med dig en giltig resehandling som godkänts i vart och ett land, dvs. ett pass eller ett identitetskort av ny modell. 

Beakta att transportörerna ändå kan begära ditt resehandlingar för att kontrollera din identitet i trafiken över den inre gränsen. Med trafik över den inre gränsen avses trafik mellan Schengenländer. 

Mer information om pass och beviljande av pass finns på polisens webbplats.

Identitetskort

Du kan använda ett bildförsett identitetskort som beviljas av polisen i stället för ett pass som resehandling när du reser från Finland till något av följande länder: 

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Observera att du kan använda ditt identitetskort som resehandling endast om rätten att resa har registrerats på kortet. Ett körkort är inte ett identitetskort. Mer information om identitetskort som lämpar sig som resehandlingar finns på polisens webbplats.

Du kan resa utan pass eller identitetskort till de nordiska länderna. 

Mer information om resor till Storbritannien finns på utrikesministeriets webbplats.

 

Nordiska medborgares resehandlingar

Passfrihet gäller i de nordiska länderna, dvs. Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island. Detta innebär att de nordiska medborgarna kan röra sig och vistas i de nordiska länderna utan någon resehandling. 

Du ska dock kunna styrka din identitet, om du som nordisk medborgare reser utan pass eller identitetskort.

Läs också exempelvis på transportbolagens webbplatser vilka handlingar som av transportbolagen godkänner för att kontrollera identiteten.

När du reser till eller från ett land utanför de nordiska länderna ska du dock alltid ta med dig pass eller någon annan godtagbar resehandling.

 

Resehandlingar för medborgare i ett EU- eller Schengenland

När du anländer till Finland från något annat Schengenland eller åker från Finland till något annat Schengenland kontrollerar myndigheterna i allmänhet inte dina resehandlingar. Du ska dock ha med dig en giltig resehandling, dvs. ett pass eller ett identitetskort.

Schengenområdet omfattar följande länder:

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

 

Medborgare i andra länder

Om du är tredjelandsmedborgare behöver du ett pass när du kommer till Finland. Det räcker med ett pass om du är medborgare i ett visumfritt land. I annat fall behöver du förutom pass också ett visum eller ett uppehållstillstånd. 

Din resehandling ska vara i kraft minst 3 månader efter att du rest från Finland eller Schengenområdet. Ditt pass ska ha utfärdats för högst 10 år sedan. Dessa tidsgränser gäller dock inte för dig, om du har ett uppehållstillstånd i Finland. I detta fall räcker det att ditt pass och identitetskort är i kraft.

Mer information om visum finns på utrikesministeriets webbplats.

Närmare information om uppehållstillstånd får du från Migrationsverket.