Gränsövergångsställen 

  • De internationella gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland (från norr till söder) är Rajajooseppi, Salla, Kuusamo, Vartius, Niirala, Imatra, Nuijamaa, Vainikkala och Vaalimaa.
    • Det är inte tillåtet att passera gränsen med cykel på någon av östgränsens gränsövergångsställen.
  • De tillfälliga gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är Enare (Lieksa) och Parikkala.
  • De internationella gränsövergångsställena för fritidsbåtar är sjöbevakningsstationerna i Haapasaari, Helsingfors, Hangö och på Åland samt Santio och Nuijamaa hamn. 
  • De internationella gränsövergångsställena omfattar också flygplatserna och största delen av hamnarna. Av dessa är den största Helsingfors-Vanda flygplats. Via denna flygplats  går största delen av den internationella flygtrafiken  i Finland året om.    

Kontrollera gränsövergångsställenas öppettider: Kontaktuppgifter

Hur du passerar den yttre gränsen 

De anställda vid Gränsbevakningsväsendet gör en gränskontroll vid gränsövergångsställena, dvs. kontrollerar dina förutsättningar för inresa och utresa. Se till att du har med dig de nödvändiga resehandlingarna och förbered dig på att svara på frågor om din vistelse i Finland. 

Du bör också säkerställa att du har med dig dokument som visar syftet med din vistelse i Finland. Detta betyder till exempel att du har med dig en skriftlig inbjudan som gäller en tjänsteresa om du kommer till Finland på en tjänsteresa.

Närmare information om resehandlingar: pass och andra resehandlingar

Hur du passerar en gräns mellan Schengenländerna 

 Du kan passera en gräns inom Schengenområdet var som helst om du inte har med dig varor som ska förtullas. Med inre gränser avses gränserna mellan Schengenländerna. Du kan således passera gränsen mellan Finland, Sverige och Norge var som helst. 

Passera via ett tullkontor om du överskrider gränsen mot Norge och har med dig varor som ska förtullas. Tullkontoren finns i Kilpisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjoki, Nuorgam och Näätämö. Du kan passera gränsen mot Sverige var som helst, även om du har med dig varor som ska förtullas. I detta fall ska du dock själv kontakta ett tullkontor. 

Överskridande av en yttre gräns på något annat ställe än de fastställda gränsövergångsställena 

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja dig ett gränsövergångstillstånd för att passera Schengenområdets yttre gränser på något annat ställe än ett fastställt gränsövergångsställe och vid en annan tidpunkt än de fastställda öppettiderna för ett gränsövergångsställe. Med den yttre gränsen avses trafik mellan Finland och ett land som inte hör till Schengenområdet. 

Vi beviljar ett gränsövergångstillstånd om det finns ett vägande skäl för detta och förfarandet inte äventyrar upprätthållandet av gränssäkerheten. I tillståndet kan vi inkludera villkor som är nödvändiga för att upprätthålla gränssäkerheten.

Du får mer information om överskridande av en yttre gräns på något annat ställe än ett gränsövergångsställe från staberna för gräns- och sjöbevakningssektionerna.