Personer som utexaminerats från grundkursen för gränsbevakare från studieinriktningen luftfarkostunderhåll kan påbörja arbetet som luftfartygsmontör eller underhållsmekaniker vid Bevakningsflygdivisionens bas i Helsingfors. Efter en intern tilläggsutbildning på några år kan man arbeta i den flygande bemanningen av luftfartyget som flygmekaniker. Flygmekanikernas arbetsuppgifter är belägna på flygplatserna i Helsingfors, Åbo och Rovaniemi.

Bevakningsflygdivisionen genomför den behövliga flygverksamheten av Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter med helikoptrar och flygplan. Luftfartygen har som huvuduppgift att övervaka gränserna på land och i luften samt bedriva sjöräddning. Övervakningsflygplanens viktigaste uppgift är att övervaka miljön till havs.

Bevakningsflygdivisionen svarar för luftvärdigheten av sina egna luftfartyg och förverkligar de underhållsåtgärder som luftfartygen kräver både självständigt och till behövliga delar som köpta tjänster. Luftfartygen hålls alltid i funktionsdugligt skick så att flyguppdragen kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

För att du ska kunna ansöka till studieplatserna för luftfartygsmontör/underhållsmekaniker (valtiolle.fi) ska du ha avlagt grundexamen för luftfartygsmontör, helikoptertekniker eller flygplansmontör.

Hälsokrav:

  • tjänsteduglighetsklass A
  • flygmedicinska hälsokrav (EU Part MED, Medicinska krav), Klass 2 exkl. mental hälsa och syn, vilka ska uppfylla kraven i Klass 1
  • synskärpan på båda ögonen ska vara minst 0,7 utan glasögon (i sjöfartsuppgifter 1,0)
  • normalt färgsinne (det ska framgå från intyget att testet har gjorts med Ishiharas syntest med 24 tavlor och högst 2 fel)
  • hörselklass I–II. Hörseln ska uppfylla kriterierna för tjänsteduglighetsklass A enligt Försvarsmakternas anvisningar för hälsokontroller, ”Puolustusvoimien terveystarkastusohje” (TTO 2012). I praktiken betyder detta att hörseln vid medelfrekvensen (500–2000 Hz) ska vara 20 dB eller bättre
  • ingen kronisk sjukdom som är till skada för eller hotar funktionsförmågan, inget eksem som uppvisar svåra eller ständiga symtom eller som kräver regelbunden medicinering och inga allergier som förhindrar arbetet
  • Ingen betydande fysisk avvikelse i rörelse- och stödjeorganen (inklusive längd och vikt) och bra fysisk funktionsförmåga.

Se de övriga kraven för grundkursen för gränsbevakare.

Flygmekaniker i helikopter.

Efter en intern tilläggsutbildning på några år kan man arbeta i den flygande bemanningen av luftfartyget som flygmekaniker.