Gränsbevakningsväsendets officerare utbildas vid Försvarshögskolan tillsammans med försvarsmaktens officerare. För den undervisning i gränssäkerhet som ingår i examina inom officersutbildningen ansvarar Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Gränsbevakningsväsendet erbjuder studieinriktningsalternativ till land-, sjö- och luftstyrkornas studerande samt till studerande på flygofficers utbildningsprogram. Studieinriktningar som gränsbevakningsväsendet erbjuder är: gränsbevaknings-, sjöbevaknings-, ledar- och flygteknisk studieinriktning. I försvarshögskolan väljer kandidatstuderande i krigsvetenskaper sina inriktningar enligt studieframgång.

En officer i gränsbevakningsväsendets tjänst har möjlighet att söka in till magisterstudier efter att ha arbetet i fem år. Kandidater i militärvetenskaper utbildas till magistrar efter gränsbevakningsväsendets behov och studierna förverkligas i Försvarshögskolan samt Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Du hittar inträdeskraven och ansökningsanvisningarna på Försvarshögskolans webbplats.

Du kan också kontakta oss:
rekrytointi.rmvk(at)raja.fi
tfn 0295 429 034