Coronaviruset

Det finns begränsningar i gränstrafiken på grund av coronaviruspandemin. Kolla/kontrollera avvikelser angående gränstrafiken: raja.fi/corona-info
 

Webbplatsen är under arbete. Vi kompletterar innehållet snart.