Coronaviruset

Det finns begränsningar i gränstrafiken på grund av coronaviruspandemin. Kolla/kontrollera avvikelser angående gränstrafiken: raja.fi/corona-info