Efter utexamineringen från grundkursen och avläggandet av sjömodulen arbetar däcksmannen/dykaren på utsjöbevakningsfartyg. Arbetsbeskrivningen är mångsidig. Sjöbevakarna svarar för havsområdets säkerhet, gränsövervakning, sjöräddning och bekämpning av miljöskador. Dykarna utför utöver dessa uppgifter även arbetsdykningar och handräckningar till samarbetsmyndigheter. Dykararbetet utförs vid sidan av egen tjänst (OTO). Arbetsrytmen på bevakningsfartyget är ca 10 dagar arbete och 10 dagar ledigt.

För att du ska kunna söka till studieplatserna för sjöbevakare/dykare ska du ha 

 • behörighet enligt statsrådets förordning 1088/2011 (Förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten)
 • IDSA Level 3-behörighet eller
 • avlagt räddningsverkets räddningsdykarkurs.

Preliminärt finns det studieplatser för bevakningsfartygets sjöbevakare/dykare (valtiolle.fi) på grundkursen för gränsbevakare vid följande förvaltningsenheter:

 • Västra Finlands sjöbevakningssektion
 • Finska vikens sjöbevakningssektion.

Hälsokrav:

 • tjänsteduglighetsklass A
 • synskärpan på båda ögonen ska vara minst 1,0 utan glasögon
 • normala synfält
 • normalt färgseende (godkänd Ishihara eller konstaterats i ytterligare undersökningar)
 • hörselklass I–II, (hörseln ska uppfylla kriterierna för tjänsteduglighetsklass A enligt Försvarsmakternas anvisningar för hälsokontroller, ”Puolustusvoimien terveystarkastusohje” (TTO 2012). I praktiken betyder detta att hörseln vid medelfrekvensen (500–2000 Hz) ska vara 20 dB eller bättre
 • inga allergier eller kroniska sjukdomar som är till skada för arbetet
 • ingen observerad benägenhet för sjösjuka
 • ingen svår laktosintolerans (Hyla-produkter ger symptom)
 • ingen celiaki.

Se de övriga kraven för grundkursen för gränsbevakare.

Dykarnas urvalsprov

Dykarnas urvalsprov ordnas i samband med II-delen av inträdesprovet för grundkursen för gränsbevakare. För att kunna delta i dykarnas urvalsprov ska den sökande först godkänt avlägga urvalsprovet för grundkursen för gränsbevakare.

Dykarnas urvalsprov består av skriftliga uppgifter samt fysiska och psykologiska lämplighetstest. Därtill ska man genomgå dykarläkarens första undersökning. I dykarens första undersökning ska den maximala syreupptagningsförmågan vara minst 55 ml/min/kg. Detta motsvarar ungefär ett 3 000 meters resultat på Coopers test.

De fysiska testerna i dykarnas urvalsprov innehåller bland annat följande grenar. Minimikraven har markerats inom parentes efter grenarna.

Bassänggrenar:

 • Hålla andan under vatten i 1 minut (godkänd/underkänd)
 • Längddykning (minst 25 meter)
 • Efterspaning i 5 meters djup (minst 5 st.)
 • Plock från 5 meters djup, tid för prestationen 2 minuter (minst 5 st.)
 • 25 meters räddningssim + dykning 30 sekunder (tiden för räddningssimmet högst 40 sekunder)
 • 1 000 meters frisim (högst 25 minuter)
 • Utrustningen för bassänggrenarna är baddräkt. Simglasögon är endast tillåtna i frisimmet på 1 000 meter.

Muskelkondition:

 • Knäböj, 50 % av egen vikt, tid för prestationen 1 minut (minst 30 st.)
 • Bänkpress, 50 % av egen vikt, tid för prestationen 1 minut (minst 30 st.)
 • Situps, tid för prestationen 1 minut (minst 40 st.)
 • Armhävning (minst 10 st.)
 • Hängande (minst 90 sekunder).

Löpgrenar:

 • 12 minuters löptest (minst 2 800 meter).

Dykare i ett hål i isen.

Dykaren arbetar på utsjöbevakningsfartyg. Läs artikeln i Rajamedia: Som dykare vid sjöbevakningssektionen.