Bekämpning av miljöskador till havs förutsätter effektiv bekämpningsmateriel och effektiva bekämpningsmetoder. Vi utvecklar och övar regelbundet både materielen och metoderna.