Gränsbevakningsväsendets organisation

Förvaltningsenheter ansvarar för Gränsbevakningsväsendets uppgifter. De är Staben för Gränsbevakningsväsendet, Sydöstra Finlands, Norra Karelens, Kajanalands och Lapplands gränsbevakningssektioner, Finska Vikens och Västra Finlands sjöbevakningssektioner samt Bevakningsflygdivisionen och Gräns- och Sjöbevakningsskolan.

Gränsbevakningsväsendets ledning

Chef för Gränsbevakningsväsendet

generallöjtnant
Pasi Kostamovaara

Staben för Gränsbevakningsväsendet

Biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet

konteramiral
Markku Hassinen

Personal avdelningen

Avdelningschef
flottiljamiral
Tom Hanén

Gräns- och sjöavdelningen

Avdelningschef
generalmajor
Matti Sarasmaa

Tekniska avdelningen

Avdelningschef
brigadgeneral
Jari Tolppanen

Juridiska avdelningen

Avdelningschef
Sanna Palo

Planerings- och ekonomienheten

Enhetschef
överste
Jaakko Olli

Förvaltningsenheter

Sydöstra Finlands gbs

kommendör
överste
Mika Rytkönen

Norra Karelens gbs

kommendör
överste
Matti Pitkäniitty

Kajanalands gbs

kommendör
överste
Tuomas Laosmaa

Lapplands gbs

kommendör
överste
Jarkko Alén

Finska vikens sbs

kommendör
kommodor
Risto Jääskeläinen

Västra Finlands sbs

kommendör
kommodor
Marko Tuominen

Bevakningsflyg-
divisionen

kommendör
kommodor
Matti Lallukka

Gräns- och sjöbevakningsskolan

chef
överste
Jaakko Hamunen