Ansvarsfull aktör

Gränsbevakningsväsendet är en ansvarsfull aktör. Vi respekterar de grundläggande och mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet. Vi förutser förändringar i säkerhetsmiljön och utvecklar vår prestationsförmåga så att vi kan tillgodose människornas och samhällets behov i fråga om säkerhet.