Gillena samarbetar med Gränsbevakningsväsendet

Flera gillen har en representant för Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenhet i sin styrelse. Nästan alla regionala gillen är medlemmar i Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening.

Verksamheten vid Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter stöds av följande gillen (samarbetspart inom parentes):

 • Helsingin rajamieskilta ry (Staben för Gränsbevakningsväsendet)
 • Länsi-Uudenmaan Rajamieskilta ry (Staben för Gränsbevakningsväsendet)
 • Tampereen seudun Rajamieskilta ry (Staben för Gränsbevakningsväsendet)
 • Kaakkois-Suomen Rajamieskilta ry (Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion och Gräns- och sjöbevakningsskolan)
 • Pohjois-Karjalan Rajamieskilta ry alaosastoineen (Norra Karelens gränsbevakningssektion)
 • Kainuun Rajavartioston kilta ry (Kajanalands gränsbevakningssektion)
 • Lapin Rajavartioston kilta ry (Lapplands gränsbevakningssektion)
 • Suomenlahden Merivartiokilta ry (Finska vikens gränsbevakningssektion)
 • Saaristomeren Merivartioston Kilta ry (Västra Finlands gränsbevakningssektion)
 • Pohjanlahden Merivartiokilta ry (Västra Finlands gränsbevakningssektion)
 • Satakunnan Rajamieskilta (Västra Finlands gränsbevakningssektion)
 • Rajan Ilmakilta ry (Bevakningsflygdivisionen)
 • Erikoisrajajääkärikilta ry (Gräns- och sjöbevakningsskolan)

Traditionsföreningen

Traditionsverksamhet drivs förutom av gillena även av Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening. 

Gräns- och Sjöbevakningstruppernas Traditionsförening grundades 2010 och består av 14 gillen som håller gränsmannaandan vid liv. Föreningen har nästan 2 000 personmedlemmar via sina medlemsgillen. Föreningens ordförande är överste i.a. Tero Kaakinen.

Mer information om föreningen: traditionsförening.