Gränsbevakningsväsendet tar emot, behandlar och arkiverar sina fakturor bara i elektronisk form. Vi ber Er att i fortsättningen avsända Era fakturor som nätfakturor genom statsförvaltningens nätfakture-ringsoperatör. 

Vår nätfaktureringsadress är:

 • Peppol-adress: 0216:003702460035
 • EDI-kod: 003702460035
 • OpusCapita Solutions Oy:s förmedlarkod: E204503
 • Gränsbevakningsväsendets FO-nummer 0246003-5
 • Momsnummer: FI02460035

Faktureringsadressen gäller Gränsbevakningsväsendets alla förvaltningsenheter:

 • Staben för gränsbevakningsväsendet
 • Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion
 • Norra Karelens gränsbevakningssektion
 • Kajanalands gränsbevakningssektion
 • Lapplands gränsbevakningssektion
 • Finska vikens sjöbevakningssektion
 • Bevakningsflygdivisionen
 • Gräns- och sjöbevakningsskolan
 • Västra Finlands sjöbevakningssektion

I fakturan ska kundens referens i första hand vara ordernumret eller i andra hand namnet eller något annat som preciserar på beställaren.

Betalningsvillkor

I fakturor ska man följa 21 dagars betalningsvillkoret, som baserar sig på de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster (JYSE-villkor) som finansministeriet publicerat. Enligt JYSE-villkoren förfaller fakturan till betalning 21 dagar efter att en godtagbar faktura har inkommit.    

Handi-leverantörsportalen

Saknar Ni ett system som genererar e-fakturor, kan Ni använda leverantörsportalen Handi som staten tillhandahåller för att skapa och sända en e-fakturor (palkeet.fi)

Ibruktagningen av leveran-törsportalen kräver kontakt med Gränsbevakningsväsendets Handi-stöd vid e-postadressen handi-tuki.rvle(at)raja.fi. Gränsbevakningsväsendet meddelar den nya leverantören till Servicecentret för sta-tens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Palkeet kallar leverantören att registrera sig som an-vändare av Handi-tjänstens leverantörportal.

Tjänsten Basware portal

Privatpersoner kan skicka nätfakturor via Basware. Öppna Basware portal.

Staten tar emot endast nätfakturor enligt Europanormen:

Staten tar emot endast nätfakturor enligt Europa-normen (valtionkonttori.fi). Vi tar inte emot pappers- eller e-post-fakturor, eftersom de inte är nätfakturor (Lag om elektronisk fakturering 241/2019). Ytterligare information finns på servicesidan för Statskontorets nätfakturering. På sidan finns bl.a. den offentliga förvaltningens tillämpningsanvisning, som preciserar innehållet i nätfakturor enligt den semantiska modell som föreskrivs i Europeiska unionens direktiv 2014/55/EU och i lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019). I anvisningen sam-manställs de dataelement som offentliga förvaltningen kräver med nätfakturor. Ytterligare information verkkolaskutus(at)valtiokonttori.fi.

Fakturans bilagor

Vi tar emot också bilagor till fakturor i elektronisk form. Filformatet pdf rekommenderas för bilagor. 

Mer information:

För mer information kontakta Taija Malinen vid Gränsbevakningsväsendet, tfn +358 295 421 720 eller menot(at)raja.fi.