Fakturor till Gränsbevakningsväsendet skickas elektroniskt till Gränsbevakningsväsendets e-fakturaadress:

 • E-fakturaadress: 003702460035
 • EDI-kod: 003702460035
 • E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
 • Förmedlarbeteckning: E204503
 • Gränsbevakningsväsendets FO-nummer: 0246003–5
 • Gränsbevakningsväsendets momsnummer FI02460035

Vi tar också emot bilagor till e-fakturor i elektronisk form. Det rekommenderade filformatet för bilagorna är pdf.

Faktureringsadressen gäller Gränsbevakningsväsendets alla förvaltningsenheter:

 • Staben för gränsbevakningsväsendet
 • Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion
 • Norra Karelens gränsbevakningssektion
 • Kajanalands gränsbevakningssektion
 • Lapplands gränsbevakningssektion
 • Finska vikens sjöbevakningssektion
 • Bevakningsflygdivisionen
 • Gräns- och sjöbevakningsskolan
 • Västra Finlands sjöbevakningssektion

Använd stödtjänsten Handi vid behov

I fortsättningen returnerar vi pappersfakturor obetalda. Om er organisation inte har något system för att producera e-fakturor kan du använda stödtjänsten Handi som staten tillhandahåller leverantörer för att skapa och skicka e-fakturor. 

Kontaktuppgifter till Handi

Handis betjäningstid är kl. 8.00–16.15.

 • telefonnummer +358 2955 64060
 • e-post handitoimijapalvelu(at)palkeet.fi Det är inte tillåtet att skicka fakturor till denna e-postadress, eftersom en faktura som skickas per e-post inte är en e-faktura.

Om du inte kan skicka en e-faktura, skicka fakturan till tjänsteproducentens adress

Om ni inte ännu skickar e-fakturor kan du skicka fakturorna till tjänsteproducentens adress där man ser till att fakturorna omvandlas till elektronisk form.

Tjänsteproducentens adress

Gränsbevakningsväsendet
PB 7005
01051 FAKTUROR

Skicka endast fakturor till faktureringsadressen. Enligt serviceavtalet raderar vår tjänsteproducent annat material och de förmedlas inte till oss.

Kom ihåg att anteckna nödvändiga uppgifter på fakturan

Med tanke på den fortsatta behandlingen av fakturan är det nödvändigt att du antecknar kundens referens (order- eller avtalsnummer), beställarens namn och namnet på Gränsbevakningsväsendets enhet på fakturan. Fakturan och kuvertet ska ha samma faktureringsadress. På så sätt kan vi utan dröjsmål betala era fakturor.

Mer information:

menot(at)raja.fi.