Försvar och beväringstjänst

Att försvara landet har alltid varit en viktig uppgift för Gränsbevakningsväsendet. Denna uppgift sköter vi i samarbete med försvarsmakten. Gränsövervakning, dvs. patrullering vid terränggränsen och i havsområdet, är samtidigt övervakning av den territoriella integriteten. 
Vi utbildar också värnpliktiga.