När en fritidsbåt färdas mellan Finland och ett land som inte tillhör Schengen-avtalet (i Östersjön Ryssland) är fritidsbåten alltid skyldig att uppsöka passkontrollen och göra en tullklarering. Båten får inte vid ankomsten till Finland på Finlands territorialvatten avvika från den officiella farleden, ingen får tillåtas att avlägsna sig och varor får inte lossas innan passkontrollen och tullklareringen har utförts. Likaså bör man efter utresekontrollen på Finlands territorialvatten färdas den kortaste rutten längs tullfarleden utan att emellanåt göra avvikningar någonstans.

Gränskontroll och tullklarering

Gränskontrollen utförs vid gränsövergångsstället vid kontrollkajen i Nuijamaa. Tullklareringen kan göras på ovan nämnda ställe eller hos närmaste tullanstalt. De övervakande myndigheterna har dessutom rätt att utföra kontroller också annanstans på Finlands territorialvatten.

Vid gränskontrollen verifieras, att var och en ombord har resedokument som berättigar till inresa i eller utresa från landet och vid behov visum. Befälhavaren på den båt som anländer till landet ska åt passkontrollören lämna en manskapsförteckning, i vilken har antecknats besättningsmedlemmarnas och passagerarnas personuppgifter.

För färdsel genom Saima kanal behövs inte visum. Avvikelse till Viborg kräver visum. Passkontrollen i Nuijamaa fungerar dygnet runt. Platsen har märkts ut i sjökortet och farlederna har PASSPORT CONTROLL -skyltning. VHF-radiotelefonen bör vara inställd på oavbruten avlyssning på kanal 11.

Mer information om hur man reser med fritidsbåt genom Saima kanal finns på Trafikverkets webbplats (vayla.fi).