Beskrivning av Gränsbevakningsväsendets informationslager och ärenderegister:

Gränsbevakningsväsendets beskrivning av handlingars offentlighet (pdf)