Rajavartiolaitoksen asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on kuvata tiedonhallintalain 28 §:n edellyttämällä tavalla, miten Rajavartiolaitoksen asiarekisteri on muodostettu.

Rajavartiolaitoksen asiarekisteri on looginen kokonaisuus, joka koostuu neljästä tietovarantokokonaisuudesta:

  1. Rajavartiotoiminnan tietovarannot
  2. Merellisen turvallisuustoiminnan tietovarannot
  3. Hallinnollisten asioiden tietovarannot
  4. Avoimessa tietoverkossa julkaistujen palvelujen tietovaranto.

Kuvaus Rajavartiolaitoksen tietovarannoista ja asiarekisteristä:

Kuvaus asiakirjajulkisuudesta (pdf)