Rajavartiolaitos on kumppanina ARESIBO-hankkeessa (2019–2022), jossa kehitetään ja edistetään rajojen valvonnan tilannetietoisuutta lisätyn todellisuuden avulla. Hankkeen koordinaattorina toimii ranskalainen AIRBUS Defence and Space. Kumppaneina hankkeessa on 19 eri organisaatiota.

ARESIBO tutkii ja kehittää rajojen valvontaa sekä maalla että merellä, tavoitteena parantaa rajojen valvonnan järjestelmien tehokkuutta. Hankkeessa keskeistä on kehittää sekä verkostojen, käyttöliittymien että datan yhteensopivuutta. ARESIBO-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kolmea teknologiakokonaisuutta: lisätty kommunikaatio ja sensorit, lisätty tiedustelu ja lisätty todellisuus. ARESIBOn lopputuotteena on tekninen ratkaisu, rajojen valvonnan järjestelmä, joka toimii operatiivisella ja taktisella tasolla edistäen tilannetietoisuutta sekä kentällä että johtokeskuksessa. Hankkeen visiona on vähentää informaation käsittelyyn tarvittavaa työmäärää ja parantaa vuorovaikutusta kentän ja johtokeskuksen välillä.

Hankekokonaisuus jakautuu yhdeksään eri työpakettiin. Rajavartiolaitos johtaa hankkeessa työpakettia 2, jossa määritellään loppukäyttäjien vaatimukset rajojen valvonnan teknologioille. Työpaketin 2 lisäksi Rajavartiolaitos osallistuu hankkeessa työpaketteihin 1 (hankkeen johtaminen) ja 7, jossa testataan hankkeessa kehitettyä järjestelmää.

ARESIBO-hanke rahoitetaan EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 6,9 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on 100 prosenttia. Rajavartiolaitoksen osuus hankkeen kokonaisbudjetista on 400 252,50 euroa.

Hankkeen englanninkieliset kotisivut: aresibo.eu.

ARESIBO logo.

ARESIBO-hankkeen yhteystiedot Rajavartiolaitoksessa:

Raja- ja merivartiokoulu

Tutkimuspäällikkö KTT Sari Lindblom

[email protected]