Rajavartiolaitos, johtavana meripelastusviranomaisena, on laatinut yhteistyössä muiden meripelastukseen osallistuvien toimijoiden kanssa tämän ”Apua! – Veneilijän turvallisuusoppaan” helpottaakseen niin veneilyä aloittavien kuin jo kokeneempienkin veneilijöiden varautumista erilaisiin veneilyn vaaratilanteisiin. 

Oppaassa kerrotaan eri hätämerkinantovälineiden toiminnasta ja autetaan veneilijöitä valitsemaan itselleen ja omalle veneilyalueelle parhaiten soveltuvat hätämerkinantovälineet sekä ymmärtämään näiden hätämerkinantovälineiden toiminnallisuuksia ja rajoitteita paremmin. 

Oppaan lopussa on annettu veneilyyn liittyviä yleisiä ohjeita sekä erilaiset onnettomuuksien varalle laaditut toimintaohjeet. Veneilijöiden, heidän perheenjäsenien ja veneily-ystävien olisi hyvä tutustua oppaaseen jo ennen vesille lähtöä, jotta oppaassa annetut toimintamallit olisivat tuttuja jo vesille lähdettäessä ja ne voitaisiin huomioida kunkin venekunnan omassa toiminnassa ja veneen varustelussa. 

Tämän oppaan toivotaan myös auttavan eri veneilyjärjestöjä sekä veneilykoulutusta tarjoavia yhteisöjä ja yrityksiä veneilyyn liittyvässä turvallisuusvarautumisessa ja -koulutuksessa. 

Lataa opas tästä (pdf)