Suomenlahden merivartioston vastuualue ulottuu Hangon tasalta Itäiselle Suomenlahdelle, Suomen ja Venäjän väliselle merirajalle.

Suomenlahden merivartiosto vastaa Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien suorittamisesta toimialueellaan.  Merivartioston ydintehtäviä ovat raja- ja meriturvallisuustehtävät. Rajavalvontaan kuuluvat rajatarkastukset rajanylityspaikoilla ja rajojen valvonta rajanylityspaikkojen välisellä alueella. Meriturvallisuuden osalta keskeisiä tehtäviä ovat meripelastus ja ympäristövahinkojen torjunta.

Suomenlahden merivartioston esikunta sijaitsee Rajatalolla Helsingissä. Esikuntaan kuuluu myös merivartioston johto- ja meripelastuslohkokeskus (MRSC Helsinki). Suomenlahden merivartiostolla on kahdeksan merivartioaseman muodostama verkosto, joka toimeenpanee merellisiä tehtäviä ja täydentää teknistä tutka- ja kameravalvontaa rajojenvalvontapartioinnilla. Merivartioston vartiolaiva Turva toteuttaa laaja-alaisesti erilaisia raja- ja meriturvallisuustehtäviä.

Suomenlahden merivartiostoon kuuluvat myös Helsingin rajatarkastusosasto, Sataman rajatarkastusyksikkö sekä Rikostorjuntayksikkö. Helsingin rajatarkastusosasto vastaa rajaturvallisuustehtävistä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Sataman rajatarkastusyksikkö puolestaan vastaa matkustajaliikenteen rajaturvallisuustehtävistä Helsingin Satamassa. Rikostorjuntayksikön toiminta keskittyy organisoidun laittoman maahantulon torjuntaan ulkorajoilla.

Suomenlahden merivartioston monipuolinen aluskalusto mahdollistaa toiminnan ympäri vuorokauden, kaikkina vuodenaikoina. Suomenlahden merivartiostolla on käytössään merivartiokoiria, jotka ovat erikoistuneet henkilöiden ja asiakirjojen etsintään.

Suomenlahden merivartiostossa palvelee yli 600 henkilöä.