FINCISE2.0-projektissa (Valvonta 4) otetaan käyttöön yhteisen eurooppalaisen merialueiden valvonnan tietojenvaihtoympäristön (CISE) kautta tarjottavat tietopalvelut

Merialueiden valvonnan tietojenvaihdon parantaminen on yksi EU:n yhdennetyn meripolitiikan keskeisistä tavoitteista. Suomi on vuosien ajan osallistunut aktiivisesti merialueiden valvonnan tietojenvaihdon kehittämiseen niin EU:ssa kuin kansallisesti viranomaisyhteistyön puitteissa.

EU:n yhteinen merialueiden valvonnan tietojenvaihtoympäristö (Common Information Sharing Environment, CISE) on vapaaehtoinen, yhteistyöhön perustuva aloite Euroopan unionissa. Sillä pyritään edistämään valvontatietojen vaihtamista ja sitä kautta edistämään EU:n merialueiden valvontatoimien tehokkuutta, laatua, reagointikykyä ja yhteensovittamista. Paremman tiedonvaihdon avulla voidaan lisätä viranomaisten välistä yhteistyötä ja auttaa välttämään päällekkäistä tietojenkeräämistä sekä päällekkäisiä investointeja.

CISE logo.

Rajavartiolaitoksen FINCISE2.0 (Valvonta 4) -projektille on myönnetty 500 000 euron Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoitus merialueiden valvonnan tietojenvaihtoympäristön kehittämiseen. Projektin toteutusaika on 1.9.2020–31.8.2022. Projektin johtaa Rajavartiolaitos yhteistyössä muiden METO-viranomaisten kanssa. Projektin yhteistyökumppaneihin lukeutuvat lisäksi muut merialueiden valvonnan tilannekuvan vastaanottamisesta mahdollisesti kiinnostuneet kansalliset viranomaistoimijat.

Projektin tavoitteena on liittyä teknisesti ja ottaa käyttöön CISE:n kautta tarjottavat tietopalvelut sekä tukea tietopalvelujen käyttöönotossa muita niitä käyttämään oikeutettuja viranomaisia. Tavoitteena on ottaa operatiiviseen käyttöön EUCISE2020-projektissa määritelty ja toteutettu tietojen vaihdon testiympäristö. Euroopan laajuista toimeenpanoa edeltävästä siirtymävaiheesta vastaa Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA vuosina 2019 – 2021. Suomen kansallinen käyttöönottoprojekti sovitetaan yhteen EMSA: n johtaman siirtymävaiheen kanssa.

FINCISE2.0-projektin toimet koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Järjestelmätekninen kokonaisuus: Otetaan operatiiviseen käyttöön merialueiden valvonnan yhteinen tietojenvaihtoympäristö CISE
  2. Osallistutaan Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA:n transitiovaiheen työskentelyyn ja koordinoidaan tähän liittyvä yhteistyö kotimaassa
  3. Selvitetään muiden valvontaviranomaisten merialueiden tilannetietoihin liittyvät tarpeet ja tuetaan CISE:n ja METO:n tietopalveluiden käyttöönotossa

Lisätietoja: 

  • Rajaturvallisuusasiantuntija, komentajakapteeni Mikko Hirvi, mikko.hirvi(at)raja.fi
  • Projektipäällikkö Heikki Kontro, heikki.kontro(at)raja.fi 
  • CISE(at)raja.fi

Lue lisää:

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston logo ja EU:n lippu.       Euroopan lippu