Henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaan rekisterinpitäjän on laadittava seloste käsittelytoimista, josta ilmenee muun muassa rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista sekä tietoryhmistä.

Rekisteriselosteet Rajavartiolaitoksen valtakunnallisista rekistereistä

Tietojärjestelmät, jotka on nimetty henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetussa laissa: 

Rajavartiotoiminnanrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

Meripelastusrekisterin tietosuojaseloste (pdf)