Enligt lagstiftningen om behandling av personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige föra ett register över alla kategorier av behandling som omfattar den personuppgiftsansvariges namn, ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, en beskrivning av kategorierna av registrerade med tillhörande uppgifter samt av kategorierna av uppgifter.

Registerbeskrivningar av Gränsbevakningsväsendets riksomfattande register


Informationssystem som nämns i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet:

Register för gränsbevakningsverksamheten (pdf)

Sjöräddningsregister (pdf) enligt Sjöräddningslag (1145/2001)