Minneslista för besökare vid Östpunkten

  • Du kan besöka utsiktsplatsen vid Östpunkten utan gränszonstillstånd.
  • Rutten från fordonens parkerings- och vändplats till Rotary-pålen på Virmajärvis strand är markerad och avgränsad med snöre. Utanför det avgränsade området går gränszonen. Avvik inte från den avgränsade rutten.
  • Observera att det är förbjudet att ta sig ut på Virmajärvi vattenområde.
  •  Du får fotografera och videofilma på rutten och på platsen. 
  • Det är inte tillåtet att flyga eller flygfotografera i området. Detta innebär till exempel att du inte får flyga minikopter eller drönare i området utan Försvarsmaktens tillstånd.

Mer information: