Från och med den 28 augusti 2023 kommer Gränsbevakningsväsendet i samarbete med Finnair, polisen och Finavia att testa digitala resehandlingar (Digital Travel Credentials, DTC) på Helsingfors-Vanda flygplats.

DTC-pilotprojektet kommer att göra det möjligt för passagerare på Finnairs flyg till London, Edinburgh och Manchester att passera gränskontrollen utan att köa snabbare och smidigare än vanligt. Detta är möjligt genom att registrera sig som frivillig DTC-användare och använda den vid gränskontrollen när man lämnar och/eller anländer till Finland.

Pilotprojektet kommer att testa DTC i en verklig gränskontrollmiljö, enligt uppgift för första gången i världen. DTC är en digital version av ett fysiskt pass och är lika tillförlitligt. Det möjliggör smidiga och snabba gränspassager utan att kompromissa med säkerheten.

Det är så här du deltar i testningen:

Ladda ned på Google Play.      Hämnta i App Store.

1. Ladda ner FIN DTC Pilot-appen för att få tillgång till det digitala resedokumentet till din smartphone från Play Store för Android och App Store för iOS. Kontrollera att en av skärmlåsmetoderna på din telefon (PIN, fingeravtryck eller ansiktsfoto) är aktiverad innan du installerar appen.

2. Registrera dig hos polisen på Vanda huvudpolisstation, tillståndsärenden, i

  • Dickursby (Banvägen 11 C, 6. våning, 01300 VANDA)
  • Östra Nylands serviceställe Helsingfors-Vanda flygplats, tillståndsärenden (Pilotvägen 1, 4. våning, 01530 VANDA).

Boka tid för registrering i polisens e-tjänst.

Testaren måste vara minst 18 år gammal finsk medborgare.

  • Ta med dig ditt giltiga finska pass för registreringen. Med hjälp av passet identifieras du och från dess chip läses uppgifterna som behövs för att skapa det digitala resedokumentet.
  • Vid registreringen tar man en ansiktsbild av dig och ber dig underteckna en samtyckesblankett. Om du vill återkalla samtycket kan du göra det på registreringsställena eller per e-post [email protected]. Anmälan ska innehålla passets nummer med vilket DTC-registreringen har utförts.
  • Du behöver bara registrera dig en gång hos polisen. När du har registrerat dig kan du använda DTC vid gränskontrollen vid Helsingfors-Vanda flygplats varje gång du åker till Storbritannien och återvänder därifrån till Helsingfors-Vanda flygplats med Finnairs direkt flyg.

3. Skicka uppgifterna via appen till Gränsbevakningsväsendet 36–4 timmar före avgång varje gång du flyger från Helsingfors-Vanda flygplats med Finnairs flyg till London, Manchester eller Edinburgh och när du återvänder därifrån med Finnairs flyg till Helsingfors-Vanda flygplats.

DTC kan användas för gränskontroll endast vid Helsingfors-Vanda flygplats. Följ den lokala myndighetens anvisningar vid gränskontrollen i Storbritannien. Ta med dig passet på resan.

4. Använd DTC vid gränskontrollen vid Helsingfors-Vanda flygplats när du reser till Storbritannien och när du återvänder därifrån. Vänligen anlända till DTC-gränskontrollen tidigast två timmar före avgång för att säkerställa att DTC-gränskontrollen är tillgänglig.

Gränskontrollanten jämför din ansiktsbild med ansiktsbilden i DTC. Placera ditt pass på en separat läsare och titta samtidigt i kameran. Använd gränskontrolllinje 21 med DTC-testare vid Helsingfors-Vanda flygplats när du lämnar Finland och 19 när du anländer till Finland.

Om DTC av någon anledning inte fungerar vid gränskontrollen kommer din resa inte att blockeras och du kan fortfarande resa genom att visa upp dina resehandlingar för gränsbevakaren. Vänligen rapportera problemet till Gränsbevakningsväsendet på [email protected] så att problemet kan lösas.

 

DTC logo och EU flagga. Text: Digital Travel Credentials, Co-funded by the European Union.

Gränsbevakningsväsendets logo.