Finlands och Kroatiens myndigheter genomför det gemensamma pilotprojektet Digital Travel Credentials (DTC) för att testa det digitala resedokumentet i flygtrafiken över de yttre Schengen gränserna i 2023.

Vid gränskontrollställena vid Helsingfors-Vanda flygplats och den internationella flygplatsen i Zagreb utvecklas under våren och sommaren tekniska färdigheter för att testa det digitala resedokumentet. De finländska myndigheterna testar i samarbete med Finnair och frivilliga passagerare det digitala resedokumentet i utrese- och inresetrafiken i Storbritannien på flygrutterna London, Manchester och Edinburgh. Enligt planen kan passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats testa det digitala resedokumentet under sommaren 2023.

Det digitala resedokumentet DTC är en digital version av passet och lika tillförlitligt och säkert som det fysiska resedokumentet. DTC möjliggör smidig och snabb gränsöverskridning utan att äventyra säkerheten. Enligt planerna ska passagerarna i framtiden kunna utnyttja digital identifiering även i större omfattning med hjälp av DTC, till exempel i flygtrafiken för att ta sig från parkeringsplatsen till flygplanet utan att visa upp passet en enda gång.

DTC-pilotprojektet leds av staben för Gränsbevakningsväsendet i samarbete med Finnair, inrikesministeriet i Kroatien samt det kroatiska företaget AKD d.o.o. som specialiserar sig bl.a. på IT-lösningar i anslutning till identitetsbevis. Från Finland deltar dessutom Polisstyrelsen, Migrationsverket och Finavia som associerade partner i projektet. Projektet finansieras med 2,3 miljoner euro av EU-kommissionens generaldirektorat för migration och inrikesfrågor DG HOME via instrumentet för finansiellt stöd BMVI (Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy).

I pilotprojektet ingår förutom Finlands och Kroatiens gemensamma projektdelar även två delar som endast hör till Finland. I den första planeras ett digitalt uppehållstillstånd som kan införas snabbt och som grundar sig på en digitalt undertecknad två dimensionell streckkod. I nuläget har alla EU-medlemsstater inte kunnat utarbeta uppehållstillstånd för alla personer som behöver tillfälligt skydd på grund av situationen i Ukraina. EU-kommissionen har för avsikt att som en gemensam tillfällig lösning erbjuda EU-länderna det digitala uppehållstillståndsdokumentet som utvecklas i pilotprojektet för situationer när det är problematiskt att tillverka eller individualisera det egentliga uppehållstillståndskortet. 

Den andra delen som endast hör till Finland gäller hanteringen av potentiella chipfel i användningen av DTC. I DTC utnyttjas endast passets eller identitetskortets chip och inte direkt det fysiska dokumentet. Därför kommer hanteringen av fel att spela en ännu större roll än i nuläget. Målet är också att systemet för hantering av fel ska kunna användas i den nuvarande gränskontrollprocessen.

Det digitala resedokumentet testas förutom i Finlands och Kroatiens DTC-projekt samtidigt i ett annat motsvarande projekt i flygtrafiken mellan Nederländerna och Kanada. I båda projekten produceras information för EU-kommissionens lagstiftningsbehov som en del av EU-kommissionens omfattande politik i anslutning till den digitala identiteten.

DTC och EU. Text: Digital Travel Credentials, Co-funded by the European Union.