Suomen ja Kroatian viranomaisten yhteisessä Digital Travel Credentials (DTC) -pilottiprojektissa testataan digitaalista matkustusasiakirjaa ulkorajat ylittävässä lentoliikenteessä vuonna 2023.

Helsinki-Vantaan sekä Zagrebin kansainvälisen lentoaseman rajatarkastuspisteille rakennetaan kevään ja kesän aikana tekniset valmiudet testata digitaalista matkustusasiakirjaa. Suomen viranomaiset toteuttavat yhteistyössä Finnairin sekä vapaaehtoisten matkustajien kanssa digitaalisen matkustusasiakirjan testauksia Ison-Britannian lähtevässä ja saapuvassa liikenteessä Lontoon, Manchesterin ja Edinburghin lentoreiteillä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajien on tarkoitus päästä testaamaan digitaalista matkustusasiakirjaa kesän 2023 aikana.

Digitaalinen matkustusasiakirja DTC on passista johdettu digitaalinen versio ja se on yhtä luotettava ja turvallinen kuin fyysinen matkustusasiakirja itse. DTC mahdollistaa sujuvan ja nopean rajanylityksen turvallisuudesta tinkimättä. Tulevaisuudessa DTC:n suunnitellaan mahdollistavan matkustajalle laajempaakin digitaalisen tunnistautumisen hyödyntämistä esimerkiksi lentoliikenteessä saumattomana kulkuna parkkipaikalta lentokoneeseen asti esittämättä passia kertaakaan.

DTC-pilottiprojektia johtaa Rajavartiolaitoksen esikunta kumppaneinaan Finnair, Kroatian sisäministeriö sekä kroatialainen, muun muassa henkilöllisyystodistuksiin liittyviin it-ratkaisuihin erikoistunut yritys AKD d.o.o. Suomesta projektiin osallistuvat liitännäiskumppaneina lisäksi Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto ja Finavia. Projektia rahoittaa EU-komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto DG HOME BMVI-rahoitustukivälineen (Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy) kautta 2,3 miljoonalla eurolla.

Pilottiin kuuluu Suomen ja Kroatian yhteisten projektin osien lisäksi kaksi pelkästään Suomelle kuuluvaa osiota. Näistä ensimmäisessä suunnitellaan nopeasti käyttöönotettavissa oleva digitaalinen oleskelulupa, joka perustuu digitaalisesti allekirjoitettuun viivakoodiin. Nykytilanteessa kaikki EU-jäsenvaltiot eivät ole pystyneet valmistamaan kaikille Ukrainan tilanteen johdosta tilapäistä suojelua tarvitseville henkilöille oleskelulupia. EU-komission tarkoituksena on tarjota EU-maille yhteiseksi tilapäisratkaisuksi pilotissa kehitettävää digitaalista oleskelulupa-asiakirjaa tilanteisiin, joissa varsinaisen korttimuotoisen oleskeluluvan valmistuksessa tai yksilöinnissä on ongelmia. 

Toinen pelkästään Suomelle kuuluva osa liittyy siruvirheiden hallintaan DTC:n käytössä. DTC:ssä hyödynnetään pelkästään passin tai henkilökortin sirua eikä suoranaisesti fyysistä asiakirjaa, jolloin virheiden hallinta tulee olemaan vielä nykyistä kriittisemmässä roolissa. Tavoitteena on myös päästä hyödyntämään virheiden hallintajärjestelmää nykyisessä rajatarkastusprosessissa. 

Digitaalista matkustusasiakirjaa pilotoidaan Suomen ja Kroatian DTC-projektin lisäksi samanaikaisesti toisessa vastaavassa projektissa Alankomaiden ja Kanadan välisessä lentoliikenteessä. Molemmissa projekteissa tuotetaan tietoa EU-komission lainsäädäntötarpeita varten osana EU-komission laajaa digitaalisen identiteetin politiikkakokonaisuutta.

DTC-logo ja EU-lippu. Tekstit: Digital Travel Credentials, Co-funded by the European Union.