Rajavartiolaitoksen tutkimuksen painopisteet ovat:

  • rajaturvallisuus
  • merellinen toimintaympäristö
  • suorituskyky

Määrittelemme tutkimuskokonaisuudet tutkimusohjelmassa, joka mukailee Rajavartiolaitoksen strategiaa kaudella 2018-2027.

Tutustu tutkimusohjelmaan: Rajavartiolaitoksen tutkimusohjelma 2027 (pdf)

Ulkopuolisen rahoituksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojektit

Rajavartiolaitos johtaa ja osallistuu useisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin (TKI-projekteihin). Käytämme valtion budjetin ulkopuolista rahoitusta projekteihin, joilla vastataan Rajavartiolaitoksen operatiivisiin ja tutkimuksellisiin tarpeisiin sekä strategisiin päämääriin. Johdamme päämäärät Rajavartiolaitoksen strategiasta, joka ohjaa TKI-projektien valintaa.

Kehittämisprojekteissa painottuvat uusien innovaatioiden ja teknologioiden käyttömahdollisuudet Rajavartiolaitoksen tehtävissä maalla, merellä ja ilmassa. Sellaisia ovat muun muassa robotiikka, tekoäly, miehittämättömät ja autonomiset sensorialustat sekä merellisten ympäristövahinkojen torjunnan uudet tekniikat ja menetelmät.

Kun TKI-projektit päättyvät, kytkemme niiden tulokset operatiiviseen työhön, opetukseen sekä takaisin strategiatyöhön. Arvioimme kehittämistoiminnassa jatkuvasti projektien vaikutuksia ja tarpeita jatkokehittämiseen.