Maarajalla rajojen valvontaa toteutetaan partioimalla perinteisesti jalkaisin tai hiihtäen sekä tähystämällä rajalla ja sen läheisyydessä. Partioinnissa hyödynnetään myös Vartiolentolaivueen helikoptereita ja lentokoneita sekä maastoajoneuvoja, moottorikelkkoja ja -veneitä. Valvonnassa käytetään apuna jälkien ilmaisemiseen koulutettuja rajakoiria. Lisäksi käytetään teknisiä valvontajärjestelmiä.

Merirajalla valvonnan rungon muodostavat merivartioasemat tutka- ja kamerajärjestelmineen. Tätä kiinteää valvontaa täydennetään vartiolaivojen ja veneiden partioinnilla. Merirajoillakin Vartiolentolaivueen ilma-alukset partioivat säännöllisesti.

Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueet

Rajavartiolaitokseen perustettiin vuoden 1992 alussa valtakunnallinen valmiusosasto varautumaan Neuvostoliiton hajoamisesta aiheutuneisiin uhkiin. Toiminta on muuttunut perustamisen jälkeen merkittävästi ja tällä hetkellä Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueet toimivat Kaakkois-Suomen rajavartiostossa sekä Suomenlahden merivartiostossa.

Valmiusjoukkueet on varustettu ja ne ovat varautuneet toimimaan Rajavartiolaitoksen vaativimmissa rajaturvallisuustehtävissä koko valtakunnan alueella. Lisäksi joukkueet ovat tarvittaessa varautuneet tukemaan sisäisen turvallisuuden erityistilanteissa poliisia. Valmiusjoukkueet toimivat kaikissa tilanteissa paikallisen kenttä- tai tilannejohdon alaisuudessa.

Valmiusjoukkueisiin hakeudutaan vapaaehtoisesti. Peruskurssille pääsyvaatimuksena ovat rajavartiomiehen peruskoulutus, hyvä fyysinen kunto, hyvä paineensietokyky sekä yhteistyökyky.