Sääntöjen vastainen maahantulo Suomen itärajalla kasvoi merkittävästi syksyllä 2023 ja pysähtyi kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen sulkemisen myötä. Ilmiö kuitenkin jatkui välittömästi Suomen avattua osan rajanylityspaikoista, ja Suomi sulki uudelleen koko itärajansa 15.12.2023.

Päätöksen tavoitteena oli pysäyttää Suomen itärajalla käynnissä ollut sääntöjenvastaisen maahantulon ilmiö. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että sääntöjenvastainen maahantulo tapahtui vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiöön liittyi myös kansainvälistä rikollisuutta.

Päätöksen voimaantulon jälkeen sääntöjenvastainen maahantulo Suomen itärajalla on toistaiseksi keskeytynyt. Viranomaisten kokoamien tietojen perusteella uhka ilmiön uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on kuitenkin todennäköinen. Ilmiö aiheuttaa vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa. Sääntöjenvastaisen maahantulon jatkuminen ei myöskään turvaa maahantulomenettelyn asianmukaisuutta. Tämän vuoksi Suomen koko itäraja pysyy edelleen suljettuna 14.4.2024 asti.

Päätös perustuu rajavartiolakiin, jonka mukaan valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Valtioneuvosto voi myös tarvittaessa päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä yhdelle tai useammalle rajanylityspaikalle. (Rajavartiolaki 16 §).

Päätös on voimassa 12.2.–14.4.2024.

Rajanylityspaikkojen sulkeminen

Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu 14.4.2024 saakka.

Kansainvälisen suojelun hakeminen

Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Vaikutukset rajanylittäjiin ja kaupalliseen liikenteeseen

Suomen ja Venäjän välistä rajaa ei ole mahdollista ylittää päätöksen voimassaoloaikana.

Päätös koskee myös maarajan ylittävää kaupallista liikennettä. Poikkeuksena Vainikkalan rautatieliikenne.

Myös Suomen kansalaisen on käytettävä avoinna olevia lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikkoja.

Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilta.

Päätöksellä ei ole vaikutusta Suomesta poistumiseen. Jokaisella on oikeus lähteä maasta avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta.

Lisätietoa rajanylityspaikoista: Yhteystiedot | Rajavartiolaitos