Syksyllä 2023 alkanut välineellistetty maahantulo Suomen itärajalla pysähtyi kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen sulkemisen myötä marraskuussa. Ilmiö kuitenkin jatkui välittömästi Suomen avattua osan rajanylityspaikoista, ja Suomi sulki uudelleen koko itärajansa 15.12.2023.

Päätöksen tavoitteena oli pysäyttää Suomen itärajalla käynnissä ollut välineellistetyn maahantulon ilmiö. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että välineellistetty maahantulo tapahtui vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiöön liittyi myös kansainvälistä rikollisuutta.

Päätöksen voimaantulon jälkeen välineellistetty maahantulo Suomen itärajalla on toistaiseksi keskeytynyt. Viranomaisten kokoamien tietojen perusteella uhka ilmiön uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on kuitenkin todennäköinen. Ilmiö aiheuttaa vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa. Välineellistetyn maahantulon jatkuminen ei myöskään turvaa maahantulomenettelyn asianmukaisuutta. Tämän vuoksi koko Suomen ja Venäjän välinen maaraja ja kolme vesiliikenteen rajanylityspaikkaa on suljettu. Vesiliikenteen rajanylityspaikkojen sulkemisella huvialusliikenteeltä varaudutaan siihen, että kevään edetessä välineellistetty maahantulo voisi levitä vesiliikenteeseen. Tämä olisi vaarallista maahan pyrkiville henkilöille ja kuormittaisi meripelastusta.

Päätös perustuu rajavartiolakiin, jonka mukaan valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Valtioneuvosto voi myös tarvittaessa päättää kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä yhdelle tai useammalle rajanylityspaikalle. (Rajavartiolaki 16 §.)

Päätös on voimassa 15.4.2024 alkaen.

Rajanylityspaikkojen sulkeminen

Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu toistaiseksi.

Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion vesiliikenteen rajanylityspaikat on suljettu huvialusliikenteeltä toistaiseksi.

Kansainvälisen suojelun hakeminen

Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Vaikutukset rajanylittäjiin ja kaupalliseen liikenteeseen

Suomen ja Venäjän välistä rajaa ei ole mahdollista ylittää päätöksen voimassaoloaikana.

Päätös koskee myös maarajan ylittävää kaupallista liikennettä. Poikkeuksena Vainikkalan rautatieliikenne.

Nuijamaan sataman rajanylityspaikalla voidaan tarvittaessa ottaa vastaan rahtialusliikennettä.

Myös Suomen kansalaisen on käytettävä avoinna olevia lento- ja vesiliikenteen rajanylityspaikkoja.

Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilta.

Päätöksellä ei ole vaikutusta Suomesta poistumiseen. Jokaisella on oikeus lähteä maasta avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta.

Lisätietoa rajanylityspaikoista: Yhteystiedot | Rajavartiolaitos