Suomella on oltava itsenäinen ja uskottava kyky ylläpitää rajaturvallisuuttaan. Rakennettava itärajan esteaita on merkittävä osa tätä kykyä. Esteaita tehostaa rajavalvontaamme tässä ja nyt. Se tukee merkittävällä tavalla häiriötilanteiden hallintaa rajalla. Fyysinen esteaita on käytännössä välttämätön välineellistetyn tai laajan laittoman maahantulon tilanteessa. Esteaita myös vähentää Suomen riippuvuutta Venäjän rajavalvonnan tehosta.

Itärajan esteaita -hankkeen pilottivaihe

Rajavartiolaitos on aloittanut suunnitellun itärajan esteaidan rakentamisen. Nyt aloitetun pilotin rakentaminen toteutetaan Imatran Pelkolaan noin kolmen kilometrin pituisella aidalla, jonka jälkeen esteaitaa tullaan rakentamaan rajanylityspaikoille lähialueineen noin 70 kilometriä. Kokonaissuunnitelman mukaan esteaitaa rakennetaan noin 200 kilometrin matkalle 1 300 kilometriä pitkälle itärajallemme. Pääosa esteestä tulee sijoittumaan kaakkoisrajalle, joka on rajojen valvonnan painopistealuetta. Koko rajan pituudelle estettä ei ole järkevää rakentaa.

Pilottivaihe on tärkeä osa hankkeen etenemistä. Sillä testataan hankkeen johtamiseen ja toimeenpanoon valittujen ratkaisujen toimivuutta, esteaidan rakentamisen kustannustasoa, yhteydenpitoa ja korvausten maksamista maanomistajille sekä itse esteaidan rakentamista. Kevään ja alkukesän 2023 aikana rakennetaan noin kolmen kilometrin mittainen esteaita Pelkolaan Imatralle. Pelkolan lisäksi pilotin aikana rakennetaan noin 300 metrin mittainen esteaita Immolan varuskunnan alueelle osaksi Raja- ja merivartiokoulun koulutusympäristöä. Tätä hyödynnetään myös valvontatekniikan testialueena. Pilotin on tavoitteena valmistua kesällä 2023.

Pilottivaiheen aikana on laadittu myös koko esteaitahanketta koskeva ympäristöselvitys. Ympäristöselvityksen on laatinut ulkopuolinen asiantuntija ja sen valmistelun yhteydessä on kuultu laajasti ympäristöasiantuntijoita. Selvityksessä todetut merkittävät ympäristövaikutukset otetaan huomioon esteaitahankkeessa siten, että vaikutukset voidaan saada hyväksyttävälle tasolle.

Pilottivaiheen jälkeen Rajavartiolaitos tulee käynnistämään hankkeen seuraavan vaiheen. Tämän toimeenpano alkaa rakentamalla ensimmäisenä Sallan rajanylityspaikan kohdealue vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Sallassa tullaan testaamaan suoalueen ylittämistä betoniponttonitiellä. Loput seuraavan vaiheen kohdealueista käynnistetään talven 2023−2024 aikana puuston poistolla ja mahdollisesti ponttoniteiden rakentamisella. Varsinainen esteaidan rakentaminen näillä alueilla on suunniteltu aloitettavan keväällä 2024, kun pilottivaiheesta on saatu riittävät kokemukset.

Kaivinkone rajavyöhykkeellä.

Esteaidan tekniset ominaisuudet

Esteaita on aidan, sen viereisen tien ja puustosta vapaan aukon sekä teknisen valvontajärjestelmän muodostama kokonaisuus, joka tulee olemaan tärkeä rajavalvonnan työkalu. Edes tämä kokonaisuus ei ole yksinään ratkaisu mihinkään uhkaan, vaan on osa rajojen valvonnan kokonaisuutta. Esteaita antaa Rajavartiolaitokselle lisää reagointiaikaa ja helpottaa ratkaisevalla tavalla häiriötilanteiden hallintaa paljastamalla, estämällä, hidastamalla ja ohjaamalla ihmisten liikkumista rajalla. Aidan viereen rakennettavan tien avulla Rajavartiolaitos pystyy reagoimaan huomattavasti nykyistä nopeammin tapahtumiin valtakunnan rajalla. Muut keinot rajavalvonnan tehostamiseksi, kuten henkilöstön ja teknisen valvonnan lisääminen raja-alueille eivät olisi esteaitaa halvempia eivätkä nopeampia ratkaisuja.

Esteaidan rakentaminen sijoittuu vuosille 2023–2026. Esteaidan elinkaari on noin 50 vuotta, mutta tekninen valvontajärjestelmä joudutaan uusimaan noin kymmenen vuoden välein.

Esteaita on aidan, sen viereisen tien ja puustosta vapaan aukon sekä teknisen valvontajärjestelmän muodostama kokonaisuus.

Hankkeen eteneminen

Pilottivaiheen jälkeen Rajavartiolaitos tulee käynnistämään hankkeen seuraavan vaiheen. Tämän toimeenpano alkaa rakentamalla ensimmäisenä Sallan rajanylityspaikan kohdealue vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Sallassa tullaan testaamaan suoalueen ylittämistä betoniponttonitiellä. Loput seuraavan vaiheen kohdealueista käynnistetään talven 2023−2024 aikana puuston poistolla ja teiden tekemisellä sekä mahdollisesti ponttoniteiden rakentamisella. Aidan pystyttäminen ja valvontajärjestelmän rakentaminen näillä alueilla on suunniteltu aloitettavan keväällä 2024, kun pilottivaiheesta on saatu riittävät kokemukset.