Raja- ja merivartiokoulu on Rajavartiolaitoksen kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Raja- ja merivartiokoulu on EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kumppanuusoppilaitos (Partnership Academy).
Raja- ja merivartiokoulu toimii Imatralla. Meriturvallisuuden opetusyksikkö on sijoitettu Turkuun.

Raja- ja merivartiokoulu antaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle sekä täydennyskoulutusta yhteistoimintaviranomaisille. Koulutusta annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Raja- ja merivartiokoulu vastaa rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja Rajavartiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisrajajääkärikoulutuksesta.
 

Lue lisää rajavartijoiden rekrytoinnista: Rajavartijaksi

Lue lisää erikoisrajajääkärikoulutuksesta: Kouluttaudu erikoisrajajääkäriksi