Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva Rajavartiolaitoksen oppilaitos. Kansainvälisesti verkostoitunut oppilaitos tarjoaa raja- ja meriturvallisuuden opetusta ja harjoittaa tutkimusta. Raja- ja merivartiokoulu on myös Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin kumppanuusoppilaitos.

Raja- ja merivartiokoulu antaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle sekä täydennyskoulutusta yhteistoimintaviranomaisille. Koulutusta annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Raja- ja merivartiokoulu vastaa rajavartijoiden valtakunnallisesta rekrytoinnista ja Rajavartiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisrajajääkärikoulutuksesta.