Vartiolentolaivue toteuttaa Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien tarvitseman lentotoiminnan helikoptereilla ja lentokoneilla. Ilma-alusten päätehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä sekä meripelastus. Valvontalentokoneiden keskeisenä tehtävänä on lisäksi merellinen ympäristövalvonta. 

Vartiolentolaivue ylläpitää jatkuvaa meripelastusvalmiutta kolmella helikopterilla Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Ilma-aluksilla tuetaan yhteistoimintaviranomaisia etsintä- ja pelastustehtävissä, sairaankuljetuksissa, metsäpalojen sammutuksessa sekä muissa virka-aputehtävissä. Vartiolentolaivue osallistuu tarvittaessa kansainvälisiin rajavalvontaoperaatioihin EU:n alueella sekä ympäristönvalvontaan koko Itämeren alueella.

Lentotoiminta

Vartiolentolaivueella on käytössään 12 helikopteria ja kaksi valvontalentokonetta, joilla lennetään vuodessa yhteensä noin 4 000 lentotuntia. Helikopterityypit ovat H215 Super Puma, AB/B 412 ja AW 119 Ke Koala. Valvontalentokoneet ovat tyypiltään Dornier DO-228. Löydät kalustoesittelyn täältä: Ilma-alukset | Rajavartiolaitos.

Ilma-alusten päätehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä sekä meripelastus. Vartiolentolaivue pitää monimoottorista helikopteria jatkuvassa päivystyksessä Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Päivystäviä helikoptereita hyödynnetään mahdollisimman hyvin kaikkiin kiireellisiin pelastus- ja viranomaistehtäviin. Meripelastusta ja muita pelastustehtäviä suoritetaan päivittäin.

Suunnitelmallisella partiolentotoiminnalla tuetaan maa- ja merivartiostojen rajavalvontaa. Raja- ja ympäristönvalvonta merialueella toteutetaan pääasiassa valvontalentokoneilla. AW119-helikoptereilla toteutetaan maa-alueen rajavalvonta ja kaikki muut tyypille soveltuvat tehtävät eri viranomaisille. Ilma-aluksilla tuetaan yhteistoimintaviranomaisia etsintä- ja pelastustehtävissä, sairaankuljetuksissa, metsäpalojen sammutuksessa sekä muissa virka-aputehtävissä.

Vartiolentolaivue osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin EU:n rajavalvontaviraston Frontexin koordinoimiin rajavalvontaoperaatioihin sekä ympäristövalvontaoperaatioihin valvontalentokoneella.

Vartiolentolaivue vastaa ilma-alustensa lentokelpoisuudesta ja toteuttaa ilma-alusten vaatiman huoltotoiminnan itsenäisenä työnä ja osin ostopalveluina. Ilma-alukset ylläpidetään aina hyvässä toimintakunnossa siten, että lentotehtävät voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.

Vartiolentolaivueen organisaatio

Vartiolentolaivue huolehtii Rajavartiolaitoksen lentotoiminnasta. Vartiolentolaivueen palveluksessa on noin 130 henkilöä. Vartiolentolaivue koostuu esikunnasta ja kolmesta tukikohdasta, jotka sijaitsevat Helsinki-Vantaan, Turun ja Rovaniemen yleisten lentoasemien yhteydessä.

Vartiolentolaivueen esikunta avustaa laivueen komentajaa laivueen johtamisessa, huolehtii päätösten mukaisesta suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta sekä toiminnan kehittämisestä ja valvonnasta. Esikunta johtaa Vartiolentolaivueen tiedottamista. 

Lentotoimintayksikkö huolehtii laivueen operatiivisen lentotoiminnan suunnittelusta ja johtamisesta sekä ohjaajien lentokoulutuksesta. Lentotekninen yksikkö huolehtii Rajavartiolaitoksen ilma-alusten huolto- ja korjaustoiminnasta ja lentokelpoisuuden valvonnasta.

Yksiköiden johto-osat toimivat Helsingin tukikohdassa.

Helsingin tukikohta

Helsingin tukikohta sijaitsee Helsinki-Vantaa lentokenttäalueella. Helsingissä on ilma-aluskalustona kaksi H215 Super Pumaa sekä kaksi AW 119 Ke Koala -helikopteria.

Rovaniemen tukikohta

Rovaniemen tukikohta sijaitsee Rovaniemen lentokentän läheisyydessä. Rovaniemellä on ilma-aluskalustona kolme AB-412-meripelastushelikopteria sekä kaksi AW 119 Ke Koala -helikopteria.

Turun tukikohta

Turun tukikohta sijaitsee Turun lentokentän välittömässä läheisyydessä. Turussa on ilma-aluskalustona kaksi DO-228-lentokonetta sekä kolme H215/AS-332 Super Puma -meripelastushelikopteria.