Vartiolentolaivue toteuttaa Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien tarvitseman lentotoiminnan helikoptereilla ja lentokoneilla. Ilma-alusten päätehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä sekä meripelastus. Valvontalentokoneiden keskeisenä tehtävänä on lisäksi merellinen ympäristövalvonta. 

Vartiolentolaivue ylläpitää jatkuvaa meripelastusvalmiutta kolmella helikopterilla Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Ilma-aluksilla tuetaan yhteistoimintaviranomaisia etsintä- ja pelastustehtävissä, sairaankuljetuksissa, metsäpalojen sammutuksessa sekä muissa virka-aputehtävissä. Vartiolentolaivue osallistuu tarvittaessa kansainvälisiin rajavalvontaoperaatioihin EU:n alueella sekä ympäristönvalvontaan koko Itämeren alueella.

Lentotoiminta

Vartiolentolaivueella on käytössään 12 helikopteria ja kaksi valvontalentokonetta, joilla lennetään vuodessa yhteensä noin 4 000 lentotuntia. Helikopterityypit ovat H215 Super Puma, AB/B 412 ja AW 119 ke Koala. Valvontalentokoneet ovat tyypiltään Dornier DO-228. Tutustu kalustomme täällä: Kalusto − Ilmassa.

Ilma-alusten päätehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä sekä meripelastus. Vartiolentolaivue pitää monimoottorista helikopteria jatkuvassa päivystyksessä Turussa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Päivystäviä helikoptereita hyödynnetään mahdollisimman hyvin kaikkiin kiireellisiin pelastus- ja viranomaistehtäviin. Meripelastusta ja muita pelastustehtäviä suoritetaan päivittäin.

Suunnitelmallisella partiolentotoiminnalla tuetaan maa- ja merivartiostojen rajavalvontaa. Raja- ja ympäristönvalvonta merialueella toteutetaan pääasiassa valvontalentokoneilla. AW119-helikoptereilla toteutetaan maa-alueen rajavalvonta ja kaikki muut tyypille soveltuvat tehtävät eri viranomaisille. Ilma-aluksilla tuetaan yhteistoimintaviranomaisia etsintä- ja pelastustehtävissä, sairaankuljetuksissa, metsäpalojen sammutuksessa sekä muissa virka-aputehtävissä.

Vartiolentolaivue osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin EU:n rajavalvontaviraston Frontexin koordinoimiin rajavalvontaoperaatioihin sekä ympäristövalvontaoperaatioihin valvontalentokoneella.

Vartiolentolaivue vastaa ilma-alustensa lentokelpoisuudesta ja toteuttaa ilma-alusten vaatiman huoltotoiminnan itsenäisenä työnä ja osin ostopalveluina. Ilma-alukset ylläpidetään aina hyvässä toimintakunnossa siten, että lentotehtävät voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.