Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa valvoo Helsingin komissio (HELCOM). Pohjoismaiden torjuntayhteistyöstä on sovittu ns. Kööpenhaminan torjuntayhteistyösopimuksessa. Pohjoismaat ovat myös sopineet Kanadan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa öljyvahinkojen torjunnan yhteistyöstä arktisella alueella. Lisäksi Suomella on kahdenväliset sopimukset öljyntorjunnan yhteistyöstä Venäjän ja Viron kanssa.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa on tehty sopimus öljyntorjuntavalmiuden kehittämisestä ja yhteistoiminnasta (OPRC). Sopimuksen osapuolet ovat myös hyväksyneet pöytäkirjan kemikaalivahinkojen torjunnasta (OPRC-HNS pöytäkirja). Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) täydentää EU-maiden torjuntaresursseja yhteiskäyttöön tarkoitetuilla varusteilla sekä vuokratuilla torjunta-aluksilla.