Pohjois-Karjalan rajavartiosto toimii pääasiassa rajalla sijaitsevien kuntien alueella: Kitee, Tohmajärvi, Joensuu, Ilomantsi ja Lieksa.

Pohjois-Karjalan rajavartioston toimialue käsittää Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueet. Toimialue kattaa samalla yhden hätäkeskusalueen ja Itä-Suomen poliisilaitoksen alueet. Valvottavaa rajaosuutta on yhteensä 304 kilometriä, joista lähes 90 kilometriä on vesiosuutta. Vesiosuus rajasta kattaa suurempien vesistöjen ohella myös purot.

Valvottava rajaosuus ulottuu Etelä-Suomen ja Itä-Suomen läänin rajalta Lieksan kaupungin pohjoisrajalle. Suomen ja Euroopan unionin mantereen itäisin piste sijaitsee rajavartioston valvomalla alueella, Ilomantsin kunnan Virmajärven saaressa.

Pohjois-Karjalan rajavartioston käytössä oleva Hiienvaaran ampuma-alue sijaitsee Ilomantsin kunnassa. Harjoitusten aikana liikkuminen ampuma-alueella on rajoitettua. 

Organisaatio

Pohjois-Karjalan rajavartiostoa johtaa komentaja, jonka alaisuuteen kuuluvat apulaiskomentajan johtama esikunta sekä vartiopäälliköiden johtamat rajavartioasemat, rajatarkastusasema ja Rajajääkärikomppania. Rajavartioasemia on kolme: Tohmajärvi, Ilomantsi ja Lieksa. Niiralan rajatarkastusasema vastaa rajatarkastuksista Niiralan rajanylityspaikalla.

Esikunta

Rajavartioston esikunta avustaa komentajaa rajavartioston johtamisessa ja hallinnossa, huolehtii päätösten mukaisesta suunnittelusta ja käskyttämisestä sekä valvoo ja tukee yksiköiden toimintaa. Rajavartioston esikunta pitää Rajavartiolaitoksen esikunnan tietoisena rajatilanteesta sekä pitää yhteyttä toimialueensa muihin viranomaisiin ja yhteisöihin. Esikuntaan kuuluvat apulaiskomentajan johdolla henkilöstötoimisto, rajatoimisto ja johtokeskus.

Rajatoimisto vastaa operatiivisista asioista ja hoitaa lakisääteisiin tehtäviin − rajojen valvontaan, rajatarkastuksiin, pelastustoimintaan ja sotilaalliseen maanpuolustukseen sekä kansainväliseen yhteistoimintaan liittyviä asioita.

Henkilöstötoimisto vastaa tukitoiminnoista, jotka liittyvät henkilöstöä ja asevelvollisia koskeviin asioihin sekä tiedottamiseen.

Johtokeskus vastaa rajavartioston operatiivisesta kenttätoiminnan johtamisesta.

Rajajääkärikomppania

Rajajääkärikomppania antaa varusmiespalvelustaan suorittaville asevelvollisille sotilaskoulutusta ja osallistuu tarvittaessa muiden Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien hoitoon. Rajajääkärikomppanian päällikkö johtaa komppaniaa ja vastaa yksikkönsä koulutuksesta, valmiudesta ja hallinnosta.

Lue lisää: Varusmiespalvelus Onttolassa

Rajavartioasemat

Rajavartioasemat vastaavat komentajan ja esikunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti toiminnasta paikallistasolla.