Rajavartijan peruskurssi on monipuolinen ja haastava  

Rajavartijan peruskurssilla pääset opiskelemaan monipuolisesti erilaisia taitoja. Opintoihin kuuluu muun muassa seuraavien asioiden opiskelua: 

 • rajatarkastukset 
 • rajojen valvonta
 • rajavartijan työhön liittyvä lainsäädäntö 
 • rikostorjunta 
 • työssä tarvittava kielitaito
 • liikunta
 • johtamistaidot ja hallintoon liittyviä asioita
 • voimankäyttöä
 • asiakirjatutkintaa
 • ensiapua
 • virka-autoilla ajaminen
 • sotilaallinen maanpuolustus 

Koulu toteuttaa kurssin monimuoto-opetuksena. Opiskelijat suorittavat lähiopinnot Raja- ja merivartiokoululla Imatralla. Tämän lisäksi kurssiin sisältyy työssäoppimista tulevissa hallintoyksiköissä.  

Tavoitteena valmiudet rajavartijan tehtävään  

Peruskurssi antaa opiskelijalle valmiudet ammattiosaamista vaativiin kenttätason rajatarkastus- ja rajojen valvonnan tehtäviin. Painopisteenä on nuoremman rajatarkastajan tehtävä. Työssä harjaantumisen jälkeen peruskurssin suorittanut rajavartija voi toimia partionjohtajana. 

Rajavartijan peruskurssin tavoitteina on, että opiskelija: 

 • tiedostaa asemansa Rajavartiolaitoksen virkamiehenä ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet
 • ymmärtää Rajavartiolaitoksen tehtävien yhteiskunnallisen merkityksen ja aseman rajaturvallisuuden viranomaisena 
 • ymmärtää Rajavartiolaitoksen kansainvälisen toiminnan perusteet ja toiminnan osana Euroopan unionin rajavalvontajärjestelmää 
 • kykenee toimimaan opintojensa mukaisissa perustehtävissä sekä täyttää asetetut tehtävän kelpoisuusvaatimukset 
 • ymmärtää Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien perusteet ja osaa toimia sijoituksensa mukaisessa tehtävässä rajajoukkokokoonpanossa 

Peruskurssilla suuntaudutaan eri työtehtäviin 

Valtaosa opiskelijoista opiskelee rajavartio-opintosuunnalla, joka valmistaa opiskelijan työtehtäviin rajatarkastusasemalle, rajavartioasemalle tai rajatarkastusosastoon. Koulutamme operatiivisen tarpeen mukaan myös merivartio-opintosuuntaa ja ilma-alushuolto-opintosuuntaa. Merivartio-opintosuunta valmistaa opiskelijan työtehtäviin merivartioasemalle. Ilma-alushuolto-opintosuunta valmistaa opiskelijan työtehtäviin ilma-alushuoltoon.  

Opiskelija saa peruskurssiin tukea  

Opiskelijana saat seuraavat etuudet: 

 • majoituksen 
 • muonituksen 
 • vaatetuksen 
 • yleislääkäritasoisen terveydenhuollon
 • opinto- sekä harjoitusvälineet 
 • päivärahan (20,24 euroa vuonna 2021) 
 • kaksi matkaa opiskelupaikan ja koti- tai asuinpaikan välillä Suomessa jokaista täyttä opiskelukalenterikuukautta kohden (edullisimman julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaisesti). Matkakustannukset ulkomailta ja ulkomaille korvataan vain, jos oppilas asuu ulkomailla vakinaisesti. 
   

 

Ammattina rajavartija

Tutustu rajavartijan peruskurssiin ja siihen, millaista on työskennellä rajavartijana.