Rajavartijaksi 

Rajavartijaksi voi Suomessa valmistua vain rajavartijan peruskurssilta Raja- ja merivartiokoulusta. Rajavartiolaitos kouluttaa uusia rajavartijoita tarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa, että kaikille opiskelijoille on valmistumisen jälkeen työpaikka tiedossa.   

Peruskurssi kestää 12 kuukautta. Kurssin aikana opiskelijat pääsevät haastamaan itsensä niin henkisesti kuin fyysisesti. Kurssi ei ole ammattikorkeakoulututkinto, eikä se vastaa yleistä toisen asteen tutkintorakennetta. Peruskurssilta valmistunut rajavartija voi myöhemmin jatkaa opiskelua jatkokurssilla ja mestarikurssilla.  

Rajavartijan peruskurssi on monipuolinen ja haastava  

Rajavartijan peruskurssilla pääset opiskelemaan monipuolisesti erilaisia taitoja. Opintoihin kuuluu muun muassa seuraavien asioiden opiskelua: 

 • rajatarkastukset 
 • rajojen valvonta
 • rajavartijan työhön liittyvä lainsäädäntö 
 • rikostorjunta 
 • työssä tarvittava kielitaito
 • liikunta
 • johtamistaidot ja hallintoon liittyviä asioita
 • voimankäyttöä
 • asiakirjatutkintaa
 • ensiapua
 • virka-autoilla ajaminen
 • sotilaallinen maanpuolustus 

Koulu toteuttaa kurssin monimuoto-opetuksena. Opiskelijat suorittavat lähiopinnot Raja- ja merivartiokoululla Imatralla. Tämän lisäksi kurssiin sisältyy työssäoppimista tulevissa hallintoyksiköissä.  

Tavoitteena valmiudet rajavartijan tehtävään  

Peruskurssi antaa opiskelijalle valmiudet ammattiosaamista vaativiin kenttätason rajatarkastus- ja rajojen valvonnan tehtäviin. Painopisteenä on nuoremman rajatarkastajan tehtävä. Työssä harjaantumisen jälkeen peruskurssin suorittanut rajavartija voi toimia partionjohtajana. 

Rajavartijan peruskurssin tavoitteina on, että opiskelija: 

 • tiedostaa asemansa Rajavartiolaitoksen virkamiehenä ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet
 • ymmärtää Rajavartiolaitoksen tehtävien yhteiskunnallisen merkityksen ja aseman rajaturvallisuuden viranomaisena 
 • ymmärtää Rajavartiolaitoksen kansainvälisen toiminnan perusteet ja toiminnan osana Euroopan unionin rajavalvontajärjestelmää 
 • kykenee toimimaan opintojensa mukaisissa perustehtävissä sekä täyttää asetetut tehtävän kelpoisuusvaatimukset 
 • ymmärtää Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien perusteet ja osaa toimia sijoituksensa mukaisessa tehtävässä rajajoukkokokoonpanossa 

Peruskurssilla suuntaudutaan eri työtehtäviin 

Valtaosa opiskelijoista opiskelee rajavartio-opintosuunnalla, joka valmistaa opiskelijan työtehtäviin rajatarkastusasemalle, rajavartioasemalle tai rajatarkastusosastoon. Koulutamme operatiivisen tarpeen mukaan myös merivartio-opintosuuntaa ja ilma-alushuolto-opintosuuntaa. Merivartio-opintosuunta valmistaa opiskelijan työtehtäviin merivartioasemalle. Ilma-alushuolto-opintosuunta valmistaa opiskelijan työtehtäviin ilma-alushuoltoon.  

Opiskelija saa peruskurssiin tukea  

Opiskelijana saat seuraavat etuudet: 

 • majoituksen 
 • muonituksen 
 • vaatetuksen 
 • yleislääkäritasoisen terveydenhuollon
 • opinto- sekä harjoitusvälineet 
 • päivärahan (20,24 euroa vuonna 2021) 
 • kaksi matkaa opiskelupaikan ja koti- tai asuinpaikan välillä Suomessa jokaista täyttä opiskelukalenterikuukautta kohden (edullisimman julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaisesti). Matkakustannukset ulkomailta ja ulkomaille korvataan vain, jos oppilas asuu ulkomailla vakinaisesti. 
   

 

Ammattina rajavartija

Tutustu rajavartijan peruskurssiin ja siihen, millaista on työskennellä rajavartijana.

 

 

Ajankohtaista

Rajavartijan peruskurssi 29 - Haku on päättynyt.

Rv ja PK 29 alkaa tammikuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2021.

Rajavartijan peruskurssi 30 - Haku käynnissä

 • Haussa mukana on myös ruotsinkielinen peruskurssi
 • Hakupapereiden toimitus viimeistään 30.4.2021
 • Kurssi alkaa tammikuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2022

Alustavasti kurssille on opiskelijapaikkoja seuraaviin hallintoyksikköihin:

 • Kaakkois-Suomen rajavartiosto
 • Pohjois-Karjalan rajavartiosto
 • Kainuun rajavartiosto
 • Lapin rajavartiosto
 • Suomenlahden merivartiosto (Helsinki-Vantaan lentoasema)
 • Länsi-Suomen merivartiosto
 • Vartiolentolaivue (hakijalta edellytetään ilma-alusasentajan koulutusta)

Hakulomakkeessa hakija esittää hallintoyksikkötoiveensa. Hakijalle tarjotaan opiskelijapaikkaa opiskelijavalintajärjestyksen ja hänen esittämiensä hallintoyksikkötoiveiden perusteella.

Tutustu hakuoppaaseen:

Rajavartijan peruskurssin hakuopas 2021 (pdf)