Vuođđokursa bistá 12 mánu. Kurssa áigge stuđeanttat besset hástalit iežaset sihke vuoiŋŋalaččat ja fysalaččat. Kursa ii leat ámmátskuvladutkkus, iige dat vástit nuppi dási dutkanráhkadusa. Vuođđokurssas gárvvásmuvvan rádjafákta sáhttá maŋŋelis joatkit stuđerema joatkkakurssas ja meašttirkurssas.

Rádjafávtta vuođđokursa lea máŋggabealat ja hástaleaddji

 • Rádjafávtta vuođđokurssas beasat stuđeret máŋggabealagit sierralágan dáidduid. Oahpuide gullet earret eará čuovvovaš áššiid stuđeremat: 
 • rádjadárkkistusat
 • rájáid bearráigeahčču
 • rádjafávtta bargui gullevaš láhkaásaheapmi
 • rihkusdusten
 • barggus dárbbašuvvon giellamáhttu
 • lihkadeapmi
 • jođihandáiddut ja hálddahussii laktásan áššit
 • fámugeavaheapmi
 • áššegirjeguorahallan
 • vuosttas veahkki
 • virgebiillain vuodjin
 • soalddátlaš eanabealušteapmi.

Skuvla ollašuhttá kurssa máŋggahápmeoahpahussan. Stuđeanttat čađahit lagašoahpuid Rádja- ja mearragozáhusskuvllas Imatras. Dán lassin kursii gullá barggusoahppan boahttevaš hálddahusovttadagain.

Mihttomearrin válmmasvuođat rádjafávtta doibmii  

Vuođđokursa addá stuđentii válmmasvuođaid ámmátčehppodaga gáibidan gieddedási rádjadárkkistan- ja rájáid bearráigeahču doaimmaide. Deaddočuoggán lea nuorat rádjafávtta doaibma. Barggus hárjánumi maŋŋá vuođđokurssa čađahan rádjafákta sáhttá doaibmat patrullajođiheaddjin. 

Rádjafávtta vuođđokurssa mihttomearrin leat, ahte stuđerejeaddji:

 • diehtá sajádagas Rádjagozáhuslágádusa virgeolmmožin ja dasa gullevaš ovddasvástádusaid ja geatnegasvuođaid
 • ádde Rádjagozáhuslágádusa doaimmaid servodatlaš mearkkašumi ja sajádaga rádjadorvvolašvuođa virgeolmmožin
 • ádde Rádjagozáhuslágádusa riikkaidgaskasaš doaimma vuođustusaid ja doaimma oassin Eurohpá uniovnna rádjabearráigeahččovuogádaga
 • bastá doaibmat oahpuid čuvvon vuođđodoaimmain ja deavdit ásahuvvon doaimma gelbbolašvuođagáibádusaid
 • ipmirda Rádjagozáhuslágádusa soalddátlaš eanabealušteami doaimmaid ja máhttá doaibmat sajušteamis mielde lean doaimmas rádjajoavkočoahkkáigeasus

Vuođđokurssas siktejit eará bargodoaimmaide

Eanaš oassi stuđeanttaid stuđere rádjagozáhusoahppolinnjás dahje oahppoplánas, mas gárvánit bargit bargodoaimmaide rádjabearráigeahččostašuvnnaide, rádjegozáhusstašuvdnii dahje rádjadárkkistanossodahkii. Skuvlet operatiivvalaš dárbbu mielde maiddái mearragozáhus- ja áibmofievrofuolahusoahppolinnjái. Mearragozáhusoahppolinnjá gárvvista stuđeantta bargodoaimmaide mearragozáhusstašuvdnii. Áibmofievrofuolahusoahppolinnjá gárvvista stuđeantta bargodoaimmaide áibmofievrofuolahussii.

Stuđeanta oažžu vuođđokursii doarjaga

Stuđeantan oaččut čuovvovaš ovdduid:

 • idjadeami
 • biepmu
 • biktasiid
 • dábálaš doavtterdási dearvvašvuođafuolahusa
 • oahppo- ja hárjehallanbiergasiid
 • beaiveruđa (23,46 euro jagi 2024)
 • guokte mátkki stuđerenbáikki ja ruovttu- dahje ássanbáikki gaskka Suomas juohke dievas stuđerenmánu guovdu (hálbbimus almmolaš fievrru goasttádusaid mielde). Mátkegolut olgoriikkain dahje olgoriikii buhttejuvvojit dušše, jus stuđeanta ássá olgoriikkas fásta.

Rajavartijan peruskurssille hakeminen ja pääsykokeet | Rajavartiolaitos