Kainuun rajavartiosto vastaa Suomen sisäisen turvallisuusjärjestelmän osana rajaturvallisuudesta Kainuussa ja Koillismaalla. Rajavartiostossa työskentelee noin 200 työntekijää ja sen valvontavastuulla on 406 kilometriä Suomen ja Venäjän välistä valtakunnan rajaa.

Rajavartioston alueella toimii viisi rajavartioasemaa sekä neljä kansainvälistä rajanylityspaikkaa, joista kaksi on maarajalla ja kaksi lentoasemia. Rajavartioston esikunta sijaitsee Kajaanin kaupungissa.

Rajavartioston toimintaympäristö on tyypillistä kainuulaista ja koillismaalaista metsämaastoa soineen, vesistöineen ja vaaroineen. Etäisyydet ovat pitkiä ja laajat alueet harvaan asuttuja salomaita. Rajanylityspaikoilla tapahtuvan rajatarkastustyön, valtakunnan rajalla suoritettavan partioinnin ja teknisen rajanvalvonnan lisäksi valvontatehtäviä suoritetaan tänä päivänä myös raja-alueen tiestöllä sekä kuntakeskuksissa. Maanpuolustustehtävät kuten alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja puolustusvalmiuden ylläpito ovat luonnollinen osa rajavartioston toimintaa.

Rajavalvontatehtäviensä lisäksi Kainuun rajavartiosto osallistuu syrjäseutujen välttämättömien turvallisuuspalvelujen, kuten poliisi- ja ensivastetehtävien tuottamiseen muiden viranomaisten tukena. 

Organisaatio

Kainuun rajavartioston komentaja on eversti Tuomas Laosmaa, jonka alaisuudessa toimii apulaiskomentajan johtama esikunta Kajaanissa sekä viisi rajavartioaseman päällikön johtamaa rajavartioasemaa. Esikuntaan Kajaanissa kuuluu rajatoimisto, henkilöstötoimisto ja johtokeskus.

Rajavartioasemat sijaitsevat Kuusamossa, Kortesalmella, Suomussalmella, Vartiuksessa ja Kuhmossa. Yhteensä Kainuun rajavartiostossa työskentelee noin 200 henkilöä. Tämän lisäksi Kajaanissa työskentelee Rajavartiolaitoksen esikunnan alaisuudessa teknistä ja hallintohenkilökuntaa.