Raja.fi-sivustolla käytetään evästeitä ja liitännäisiä, jotka parantavat käyttökokemusta. Osa on välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta, ja ne aktivoidaan automaattisesti.

Sivustolla on käytössä evästebanneri. Voit sivustolla vieraillessasi joko hyväksyä tai kieltää ei-välttämättömät evästeet ja liitännäiset. Jos kiellät evästeet, ei-välttämättömiä evästeitä tai liitännäisiä ei asenneta.

Voit muuttaa tekemääsi evästevalintaa.

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa sinun laitteellesi. Sivustolla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeitä. Lisäksi käytämme selaimen paikallista tallennustilaa (local storage) tunnisteiden tallentamiseen. Evästeillä viittaamme tässä tekstissä myös näihin teknologioihin.

Välttämättömillä evästeillä mahdollistetaan muun muassa tekemiesi valintojen, kuten kielivalinnan säilyttäminen, kun siirryt verkkosivustolla sivulta toiselle. Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Raja.fi-sivusto käyttää aina suojattua yhteyttä (https).

Kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeiden (ei-välttämättömät) avulla kehitämme sivustoa ja varmistamme sen palvelevuuden. Toivomme, että hyväksyt myös ei-välttämättömät evästeet. Kerättyä tietoa ei käytetä markkinointiin, eikä seurannan tietoja luovuteta Sisäministeriön hallinnonalan ulkopuolelle. Sisäministeriön hallinnonalan virastot voivat hyödyntää toistensa kävijäseurannan tietoja verkkoviestinnän kehittämisessä.

Palveluntarjoajia ovat Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja sen sopimuskumppanit.

Välttämättömät evästeet

COOKIE_SUPPORT
Julkaisujärjestelmän (Liferay) asettama eväste, joka säilyttää tiedon evästeiden sallimisesta selaimen asetuksissa. Eväste on voimassa vuoden.

GUEST_LANGUAGE_ID
Julkaisujärjestelmän eväste, joka säilyttää tiedon käyttäjän kielivalinnasta ja tallentaa sen seuraavaa sivustolla vierailua varten. Eväste on voimassa vuoden.

JSESSIONID
Julkaisujärjestelmän eväste, jota käytetään yhdistämään käyttäjä omaan istuntoon. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

LFR_SESSION_STATE_10161
Julkaisujärjestelmän eväste, jota käytetään käyttäjän istunnon aikaleiman tallentamiseen ja istunnon umpeutumisesta varoittamiseen. Eväste on voimassa sivustolla vierailun ajan.

AWSALB, AWSALBCORS  
Amazonin asettamia evästeitä, joiden tarkoituksena on tasata palvelinten kuormitusta ja varmistaa, että käyttäjän istunto ei katkea, ja parantaa siten käyttäjäkokemusta. Jälkimmäisellä evästeellä varmistetaan sivustojen oikea toiminta uusimmilla selainversioilla. Evästeet ovat voimassa viikon.

__CF_BM, _CFUVID, CF_CLEARANCE
Palvelinympäristön evästeitä, joita käytetään botti- ja haittaliikenteen sekä hyökkäyksien tunnistamisessa ja torjunnassa. Evästeet ovat voimassa 30 minuuttia tai sivustolla vierailun ajan.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Valtorin asettama eväste, joka säilyttää tiedon evästeiden hyväksymisestä tai kieltämisestä selaimella (evästebanneri). Eväste on voimassa vuoden.

Ei-välttämättömät eli kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeet

Jos hyväksyt evästeiden käytön, Raja.fi-sivustolla käytössä oleva Siteimprove-palvelu kerää yleisiä tilastotietoja, joita hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä ja laadunvalvonnassa. 

Näitä tietoja ovat esimerkiksi 

  • sivu, jonka kautta kävijä saapui sivustolle
  • ladatut sivut
  • sivulatausten ajankohta
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä
  • kävijän internet-palveluntarjoaja.

Kävijäseuranta

Kävijäseurannan perusteella ei ole tarkoitus tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, eikä sinun IP-osoitettasi tallenneta kokonaisena. IP-osoitteesta selvitetään osoitteen rekisteröinyt organisaatio ja maantieteellinen sijainti. Sijaintitieto on suuntaa-antava: osuvuus on maatasolla hyvä, alue- ja kaupunkitasolla kohtalainen. 

Laadunvalvonta

Valvomme sivuston saavutettavuutta, käytettävyyttä ja laatua, kuten linkkien toimivuutta. IP-osoitteet anonymisoidaan automaattisesti, eikä kerättyjä tietoja pystytä yhdistämään henkilöön. Siteimprove ei luovuta tietoja eteenpäin. Kolmannet osapuolet eivät voi hyödyntää evästeitä tai niihin yhdistettävissä olevia tietoja.

NMSTAT
Siteimprove-palvelun eväste tallentaa tietoja verkkosivuston käytöstä. Eväste on voimassa 1000 päivää.

AWSALB, AWSALBCORS
AWSALB-eväste varmistaa, että kaikki saman vierailun aikana kerätyt tiedot tallentuvat samaan kohteeseen, joka mahdollistaa esimerkiksi käyttäjäpolun seurannan. Evästeet ovat voimassa viikon.

Liitännäiset ja linkitykset muihin palveluihin

Sosiaalisen median palveluihin ohjaavat linkit ja jakopainikkeet eivät välitä tietojasi palveluntarjoajille, jos et käytä niitä. 

Sosiaalisen median palveluiden (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) tietosuojalausekkeissa on tietoa palveluiden käyttämistä evästeistä.

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE 
Tämä on YouTube-palvelun eväste, joka tallentaa tietoja tälle sivustolle upotettujen YouTube-videoiden käytöstä. Eväste on voimassa 6 kuukautta.

YSC
Tämä on YouTube-palvelun eväste, joka seuraa upotettujen YouTube-videoiden katselukertoja. Eväste on voimassa vierailun ajan.

Sivuston ja tietoliikenteen tekniset lokitiedot

Sivuston tietoliikenneyhteyksistä ja käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen. Lokitietoihin sisältyy tietoja, jotka voi olla mahdollista yhdistää henkilöön, kuten IP-osoite ja aikaleima. Näitä lokitietoja käytetään vain palvelun mahdollistamiseksi tietoliikenneverkossa sekä virhetilanteiden ja tietoturvapoikkeamien selvittämiseksi.

Verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen liittyvä henkilötietojen käsittely on tarpeen Rajavartiolaitoksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rajavartiolaitoksen verkkopalvelujen palveluntarjoajana toimii Valtori. Valtorin sopimuskumppani Cloudflare Inc. hyödyntää yhtä prosenttia käyntilokitiedoista palvelunsa kehittämiseksi. Cloudfare ei siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä: Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely | Rajavartiolaitos

Voit muuttaa tekemääsi evästevalintaa: